La Diputació de València acaba de finalitzar la implantació en el vessant nord del queixal de Cortes de Pallars d’un sistema de control de deformacions que permetrà anticipar amb antelació suficient el risc de nous lliscaments.

El 6 d’abril de 2015, fa ara 15 mesos, es va produir el lliscament d’una part del vessant nord del queixal de Cortes, que va deixar sepultada la carretera CV-428, única via d’accés al municipi de Cortes de Pallars. La magnitud del succés va fer necessari que la Diputació de València, titular de la via, aprovara una actuació d’emergència de prop de dos milions d’euros per a retornar aquesta carretera al seu normal ús, la qual cosa es va aconseguir el passat 21 de desembre. Al costat d’aquesta primera actuación, la Corporació provincial va acordar a més dues actuacions de condicionament de la carretera i el seu entorn, del vessant i de l’accés a Cortes de Pallars, així com la instal·lació d’un sistema geodèsic de control de deformacions de cara a la prevenció de futurs episodis, la instal·lació dels quals ha conclòs ara.

En total, han sigut invertits més de quatre milions d’euros a través de l’Àrea de Carreteres, “la qual cosa demostra el total compromís de la Diputació de València amb els veïns, als quals era prioritari no solament restablir el servei sinó garantir la seua seguretat”, ha declarat el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, qui des del primer moment es va interessar personalment en l’assumpte.
Actuació integral de prevenció

Per a prevenir que un sinistre com el del passat any es torne a repetir, la Diputació de València ha dut a terme el sosteniment del vessant i la protecció de la carretera davant despreniments puntuals en tot el tram del vessant nord. Addicionalment, s’han distribuït un total de 15 prismes reflectores per aquelles zones del vessant el seguiment del qual es considera especialment rellevant.

L’establiment d’un marc de referència extern a la zona controlada constitueix, en conjunció amb aquests ‘sensors’, una xarxa geodèsica per al control de deformacions, que periòdicament s’anirà monitoritzant i avaluant. Es tracta d’un dels primers sistemes d’aquest tipus que s’instal·la a Espanya, a pesar que a Europa el seu ús està bastant estès.

Els primers treballs de mesurament començaran a la tardor, i en ells es realitzaran captures dades de forma massiva, mitjançant escanejat làser o models basats en imatge. Tal com ha explicat el director de l’Àrea de Carreteres de la Diputació, Javier Pedra, “aquest tipus d’actuacions tenen per objecte avaluar amb rapidesa i precisió adequada el comportament del vessant davant episodis de pluja, de sequedat o qualsevol condició que faça recomanable la seua anàlisi”, així com adoptar les pertinents mesures de prevenció o, si escau, resposta ràpida. D’altra banda, una vegada a l’any es durà a terme un mesurament més exhaustiu, per al qual s’utilitzaran fonamentalment tècniques de distanciometria làser submilimétrica i, de manera auxiliar, tècniques GNSS d’alta precisió. Aquesta avaluació tindrà per objecte elaborar el càlcul de la xarxa geodèsica i analitzar les deformacions produïdes al llarg dels 12 mesos anteriors, permetent establir pautes de comportament. El cost d’implantació dels punts de control -prismes reflectores- i l’establiment del marc de referència d’alta precisió ha ascendit a 20.000 euros. Per la seua banda, per als treballs de mesurament i avaluació la Diputació de València està preparant ara l’expedient de contractació que tindrà un cost màxim de 93.387 euros els tres primers anys. Una inversió de 4 milions d’euros

En total, les inversions de l’Àrea de Carreteres, que dirigeix el diputat Pablo Seguí, a Cortes de Pallars ascendeixen a quatre milions d’euros. Aquests diners es reparteix entre els dos milions de l’actuació d’emergència desenvolupada en 2015 i finalitzada definitivament ara; la inversió d’1.131.000 euros, per al reasfaltat de la CV-428, l’ampliació de la plataforma, la substitució d’elements de contenció i senyalització i la realització de millores en el túnel, obres que es desenvoluparan aquest mateix any; 665.000 euros que es destinaran a la urbanització de l’entorn amb l’objectiu de millorar els accessos a peu, amb una nova via fins a l’embarcader i un recorregut asfaltat fins a la font de la Pileta; i, per últim, 93.000 euros per a les campanyes de mesurament de la xarxa geodèsica.