La Diputació de València ha signat un conveni de col·laboració amb els Col·legis d’Advocats de València, Sueca i Alzira per a la prestació de serveis d’assessorament jurídic, mediació, intermediació, i negociació sobre préstecs i arrendaments per a evitar desnonaments de l’habitatge habitual.

A aquest servei s’ha afegit el de mediació familiar, que té l’objectiu d’informar als ciutadans sobre les característiques i els avantatges de la mediació i de la gestió pacífica dels conflictes que puguen sorgir en les relacions familiars, de manera que es faciliten solucions sense passar per processos judicials. La Diputació de València aportarà al Col·legi d’Advocats de València 200.000 euros anuals, al de Sueca 13.040 euros, i 19.340 euros al Col·legi d’Advocats d’Alzira. Els municipis que estan adherits a aquests convenis són Carlet, Catarroja, Gandia, Lliria, Massamagrell, Montcada, Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Torrent, Xàtiva, Alzira i Sueca. Per ja estar col·laborant de manera conjunta els consistoris esmentats i la institució provincial, no farà falta que aquests mateixos tornen a sol·licitar un nou conveni per a ampliar l’assessorament de desnonaments i ampliar-ho al de mediació familiar.

En cas de no haver-se adherit amb anterioritat, els ajuntaments ja poden sol·licitar a la Diputació adherir-se al servei que es gestiona des de l’Àrea d’assessorament Municipal, i així sol·licitar la mediació per part de professionals col·legiats per als veïns dels seus municipis que es troben en situacions de conflictes de família, o bé de pagament de les seues hipoteques. Els serveis seran prestats gratuïtament als veïns els municipis integrats en cadascun dels partits judicials. Mediació i intermediació

Aquest conveni es deu al fet que tant la Diputació com els Col·legis d’Advocats són conscients que el dret a la justícia inclou no solament l’accés al procés judicial sinó també a altres mitjans complementaris o alternatius per a la solució dels conflictes, com la mediació, la intermediació i la negociació. La mediació és el procediment complementari o alternatiu al procés judicial, on el mediador posa a la disposició de les parts les tècniques i la informació necessària perquè puguen aconseguir acords totals o parcials de forma pacífica i consensuada, mentre que la intermediació és el conjunt d’actuacions encaminades a evitar els desnonaments. La Diputació marca en els objectius d’aquesta actuació pal·liar la dramàtica problemàtica de les persones que no poden atendre les obligacions contretes amb els bancs que asfixien a un nombre de persones significatiu de la societat valenciana, així com la intervenció necessària en la problemàtica familiar a la vista de les situacions que cada dia es contemplen en la societat actual.