La Diputació de València participa en el projecte europeu Urbanrec, coordinat per l’Institut Tecnològic del Plàstic (Aimplas), que té com a objectiu desenvolupar un sistema de gestió de residus voluminosos que promoga la prevenció i la reutilització. D’aquesta manera es poden aprofitar els materials en els processos de tractament i elaborar productes que puguen aprofitar-se en els entorns urbans a nivell europeu.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha explicat que «aquest nou model de gestió permetrà donar una segona vida als residus voluminosos gestionats en els ecoparcs de la província i aconseguir que es transformen en recursos per als municipis». Actualment, a Europa es generen 19 milions de tones de residus voluminosos, dels quals més d’un 60% acaba en abocadors. Aquesta situació es podria revertir mitjançant polítiques de reciclatge i aprofitament d’aquestos materials.

L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir la valorització del 82% dels residus voluminosos a Europa. Amb aquest fi s’aplicaran innovacions en la logística i el tractament del residu que en facen possible el reciclatge i la valorització.

El projecte Urbanrec desenvoluparà la tecnologia necessària per a obtindre, a partir de residus voluminosos, productes reciclats d’alt valor afegit, com additius d’origen renovable per a la producció d’adhesius, dissolvents, combustibles, tèxtils per a la fabricació de noves escumes i plàstics sostenibles, tot açò mitjançant fibres i fustes per a la fabricació de mobiliari urbà.

«La Diputació de València serà el principal interlocutor entre els diferents socis del projecte i les autoritats locals amb l’objectiu d’aconseguir que els resultats obtinguts s’apliquen en els municipis de la província, i així serà un referent en la gestió de residus voluminosos a nivell estatal i europeu» —ha conclòs el diputat.

Impacte del projecte en la província
El projecte Urbanrec ha dissenyat mesures innovadores per al foment del reciclatge de residus voluminosos en tota la província, com el desenvolupament de mesures de recompensa als usuaris mitjançant targetes de punts per al reciclatge de residus en els ecoparcs. Aquest sistema serà capaç d’establir un seguiment de la retirada que es fa dels residus en els ecoparcs, analitzar-ne l’evolució i premiar els ciutadans que més i millor reciclen. Es desenvoluparan campanyes a nivell local de sensibilització ambiental entre més de 12.000 habitants per a traslladar-los la importància de la seua implicació i participació en la gestió dels residus que es generen en els entorns urbans, de manera que es consideren ells mateixos una peça clau i que s’adonen que les seues accions poden millorar el medi ambient local i global. A més, Aquest projecte europeu té previst implantar una planta pilot per al tractament de residus en la província.
Taxes de valorització variables
Amb el projecte Urbanrec també es volen assentar les bases per a definir i impulsar el desenvolupament d’una legislació europea en el futur sobre residus voluminosos i demostrar les solucions logístiques i tecnològiques al problema.

Els residus voluminosos urbans són aquells d’origen domèstic que no poden gestionar-se com la resta per les seues dimensions i requereixen un tipus d’arreplegada especial i de tractament diferent. Els més comuns són mobles, matalassos, fustes, restes d’esporgada o enderrocs.

La innovació tècnica principal del projecte se centra en el desenvolupament de nous models de tractament de residus voluminosos, com la fragmentació per tall 3D, que permetrà obtindre productes de valor afegit.

El projecte ha agrupat vint entitats europees per a fer front a aquest problema i ha permès l’intercanvi d’experiències amb diferents organismes públics i privats. El consorci del projecte Urbanrec, finançat en el marc del programa Horizonte 2020, està coordinat per l’Institut Tecnològic de Plàstic (Aimplas) i hi participen la Diputació Provincial de València, el Consorci València Interior i les empreses valencianes Ecofrag-mentation, Colchones Delax i Blue Plasma Power. Altres centres tecnològics involucrats són l’alemany Fraunhofer-ICT, el belga Centexbel, el polonés IOŚ-PIB i el turc İYTE. També hi participa l’Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió Durable dels Recursos (ACR+), amb seu a Bèlgica.

Les empreses europees que formen part del consorci són la polonesa Iznab, l’alemanya Rampf, la francesa Rescoll, la portuguesa Eurospuma i les belgues Procotex i Vanheede. També hi formen part l’Agència de Gestió de Residus de Flandes, la belga IMOG, el Departament de Gestió de Residus de l’Ajuntament de Varsòvia (Polònia) i l’Ajuntament de Bornova (Turquia).