La Diputació d’Alacant posa en marxa una nova aplicació mòbil per connectar als ajuntaments amb la ciutadania

L’Àrea de Projectes Europeus de la Diputació de València ultima un pla per a la creació d’una planta de biomassa a la zona de la Font de la Figuera. El responsable de l’Àrea, Bartolomé Nofuentes, s’a reunit AQUEST dimarts amb representants de la Universitat Politècnica de València, l’Ajuntament de la Font de la Figuera, l’Institut Tecnològic AIDIMME il ‘associació de cooperatives i empresaris ACIFFA per a constituir un consorci que impulsi el projecte.

“És tracta d’Reduir la petjada de Carboni a la zona de la Font de la Figuera, aixi com fomentar la Generació d’ocupació, amb la qual cosa s’impulsa la innovació social”, ha assenyalat Bartolomé Nofuentes. El projecte és Troba en una fase avançada i és preveu que a els primers mesos de l’any estiga conclòs per a la tanca de Finançament europeu. “És una forma de protegir el medi ambient, ha que en emprar material de l’muntanya i de residus d’empreses del sector s’afavoreix la prevenció d’incendis, mantenint en condiciones la muntanya baixa”, ha indicat el Diputat de l ‘ Àrea de Projectes Europeus.

L’objectiu principal és acompanyar a les empreses i administracions aboquen locals per a incrementar els seues possibilitats d’Obtenir Finançament europeu, i apostar per DINAMIQUES de Treball sostenibles que permeten Injectar Oportunitats a l’entorn local i comarcal com un sistema integrat que vaig apostar per la vertebració del territori, econòmica, social i mediambientalment, en línia amb els Propostes de la Unió Europea a els programes de l’Horitzó 2020.

La biomassa és la matèria orgànica d’origen vegetal o animal susceptible de ser aprofitada energèticament. És tracta d’1 tipo de producció d’energia més barata, renovable i amb Menys Emissions per la Seua forma de combustió. A més, ajuda a mantenir nets a els boscos, per la qual cosa ajuda a la prevenció d’incendis. Aixi MATEIX, en resulta una font d’energia renovable més barata, segura i Eficient, amb Menys Emissions i que contribueix a l’Manteniment dels boscos o al reciclatge de residus agrícoles.