La Diputació de València rescatarà 12 milions d’euros del romanent del 2015, que podrien haver acabat en els bancs, i els distribuirà entre els 187 municipis de menys de 5.000 habitants de la província perquè invertisquen en les seues necessitats. La corporació que presideix Jorge Rodríguez activa d’aquesta forma un segon Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (PIFS), que s’aprovarà en el Ple del mes de juliol i reforça el caràcter decididament inversor de la institució, bolcada en la millora de la vida de les persones en els municipis.

En paraules del president, Jorge Rodríguez, «si aquesta Diputació té una raó de ser és millorar la vida de la ciutadania. Havem d’actuar amb transparència absoluta i tindre molt clar que els diners no són ni de la Diputació, ni de la Generalitat, ni dels ajuntaments, sinó dels ciutadans, que són els que paguen impostos». En eixa mateixa línia, Rodríguez ha afegit que la faena de la Diputaió és que els diners «arriben a tots sobre la base de criteris objectius i no discrecionals. Qui decideix quin color polític governa els pobles són els ciutadans en votar, i no som qui per a castigar ningú».

La vicepresidenta Maria Josep Amigó ha dit que «en la Diputació i el Consell apostem per polítiques que rescaten les persones i no els bancs. Molts municipis, especialment els xicotets, tenen problemes per a prestar els serveis bàsics, per això calen ajudes justes i dimensionades que permeten que tots tinguen els mateixos drets amb independència de la ciutat o el poble on visquen, siga més gran o més xicotet. Aquest pla permetrà fer inversions necessàries en municipis, de manera que tindran el doble efecte de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i alliberar recursos públics municipals».

Els responsables de la Diputació mesclen els criteris de distribució d’aquesta nova línia d’ajudes, que tindrà una part fixa per a cada municipi i una variable en funció del nombre d’habitants. Els canvis de criteris comptables han permès rescatar aquestos 12 milions i destinar-los a inversions sostenibles sense costos complementaris, com ja passà en el primer PIFS de la nova Diputació amb una dotació de 70 milions d’euros del romanent del 2014.

La Diputacióde València té una situació econòmica controlada, cosa que permet mantindre la vocació inversora i d’atenció directa als municipis, que no només es posa de manifest amb els 12 milions d’aquest segon PIFS. A aquesta partida cal sumar altres 20 milions d’euros del romanent del 2015, que s’estan destinant a convenis singulars amb els municipis segons les seues necessitats i de coordinadament amb la Generalitat Valenciana, especialment en matèria d’instaŀlacions esportives, benestar social i projectes turístics.

En total, enguany es posaran en marxa inversions per valor de 150 milions d’euros sumant aquestes partides al romanent del primer PIFS (70 milions d’euros), el Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS, 34 milions) i el Pla de Camins i Vials (12 milions). La Diputació s’erigeix així com una de les administracions amb major capacitat inversora en el rellançament de l’activitat econòmica de les comarques de la província i els plans es converteixen en motor de la generació i el manteniment de llocs de treball en els municipis.

Totes aquestes ajudes conflueixen amb la idea de l’autonomia municipal, que reforça el paper dels alcaldes a l’hora de decidir en què s’inverteixen les ajudes de la Diputació. En aquest sentit, «es confirma que el Pla d’Inversions Sostenibles està ajudant a modernitzar i posar al dia les infraestructures de la província» —ha dit el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, que té molt clara l’aposta per «donar els diners directament als municipis i no canalitzar-los a través de plans teledirigits, cosa que, com s’està podent comprovar, tenien una destinació equivocada».

La vicepresidenta Maria Josep Amigó ha afegit que «redistribuir justament els recursos públics és l’obligació de qualsevol institució, i açò és el que s’està fent. En un any, moltes coses estan canviant, i la Diputació de València n’és una. De cara a pròxims exercicis continuarem aprofundint en aquesta aposta pels criteris objectius i pel treball en clau comarcal, sempre escoltant els ajuntaments, que són els que millor coneixen els problemes de cada municipi».

Rodríguez i Amigó coincideixen que la nova Diputació continuarà amb la dinàmica inversora que aposta per l’autonomia dels alcaldes i els municipis, que són els que millor coneixen les necessitats dels veïns. La següent fase d’aquest full de ruta serà apostar directament per les comarques.