El conveni col·lectiu del personal del Consorci està en l’aire des que acabés la seva negociació en 2015. en un procedimienio eternitzat per la demora en el compliment dels tràmits, en obstaculització, tot eiio, dels drets dels treballadors.

El conveni col·lectiu en e! Consell de Govern del Consorci es va aprovar a l’abril de 2015. un cop finalitzat el reglamentari procés negociador, a expenses que obtingués informe fa \ or? .ble de la Conselleria d’Hisenda, que es va emetre, al setembre de 2016, encara que no es va facilitar als sindicats fins mes i mig després, al novembre de! mateix any.

Així, sent que l’informe es emiiió en sentit favorable a excepció d’algunes excepcions, que aconsellen suprimir, mai s’ha convocat des de llavors, malgrat les reivindicacions de la part social, la taula negociadora del conveni per tal d’adaptar-lo a les recomanacions de la Conselleria d’Hisenda, per aconseguir desbloquejar el conveni> que els treballadors obtinguin un avanç en matèria de drets, un conveni ;; ae. a més, s’entén aproi ^ at ja que ha complert amb els tràmits necessaris, i ae acord amb la vigència que s’estableix per al mateix, l’inici es concreia. en iode cas, al mes de la data d’adopció de l’acord del Consell de Govern.

Durant la reunió d = Taula de negociació, la Direcció del Consorci, que va accedir a convocar únicament després de l’inici de his mobilitzacions dels treballadors, s’ha tancat en banda a reconèixer el conveni col·lectiu i la ratifica que li ofereix Hisenda en el seu informe, inclusc .. tot i la mostra de \ oiuntad dels sindicats pel que fa a retirar del text els purños ini’ormados desfavorablement per aquesta.
L’única proposta cue -i- oirece és ‘arenegociación d’alguna cosa que està negociat, i en vigor, amb la intencior: .¡c seguir retallant en drets, pretensió que basen en tma llei de pressupostos zi: IC esgrimeix en contra dels drets dels treballadors del Consorci i en d’^ J.-cjio c! ei dret de ia negociació Col-lectiva, tràmit que no entenen necessari, aplicant, per tamo, la legalitat amb parcialitat i de manera interessada, en vulnenci r ,. ; I-¡cluso. d>: drets ñmdanientales.

Des de CCOO, llepar ..:, ens: IUE l’i ^ quip gestor del Consorci hagi mostrat una postura tan inflexible-, r.’sisiiondose a reconèixer el conveni col·lectiu, negant-se a la disposició dels sir.ci.hLOs. i en viilneración de. dret de la negociació Col-lectiva, propiciant amb elle sivaación .ie bloqueig nocix’a per a l’avanç en matèria de drets, el que der: vaig veure:,; L ^ r; .in increment de la Judicialització innecessària de matèries que són pròpies del:; o de ia gestió.