L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) està estudiant la contribució al canvi climàtic derivada de l’activitat de depuració de les aigües residuals d’origen urbà en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

Aquest estudi, que abasta el període comprès entre els anys 2010 i 2015 intenta avaluar l’emissió directa de gasos d’efecte hivernacle generats en els processos de depuració de més de 400 depuradores en servei a la Comunitat, així com l’emissió indirecta deguda al consum de energia elèctrica en aquestes instal·lacions.

Seguint els criteris establerts pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les sigles en anglès) i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient espanyol, es desprèn de l’estudi que l’activitat de depuració d’aigües residuals és responsable de l’emissió directa o indirecta a l’atmosfera d’al voltant de 70.000 tones anuals de diòxid de carboni, el principal responsable del canvi climàtic. És el que es coneix com “petjada de carboni”.

D’aquesta xifra un 92% correspon a l’emissió derivada del consum elèctric i la resta a emissions directes tant de diòxid de carboni emès en la crema de combustibles fòssils en fonts fixes, com metà i òxid nitrós alliberat en els propis processos d’eliminació de la contaminació orgànica.

Amb tot, l’emissió indirecta de gasos d’efecte hivernacle procedents de les depuradores valencianes, suposa, comparativament, una fracció petita de l’emissió total d’aquests gasos a la Comunitat Valenciana. Així, d’2.684.000 tones de diòxid de carboni emeses en 2013 en la Comunitat per la combustió en la producció i transformació d’energia, únicament 62.450 (2,3%) serien atribuïbles indirectament a l’activitat en les depuradores.

A més de per obtenir una millor comptabilitat de l’emissió de gasos amb efecte hivernacle, responsables de l’escalfament global, la petjada de carboni en el conjunt de la Comunitat Valenciana així com l’obtinguda per cada instal·lació individualment, podrà aportar informació útil per a la presa de decisions pel que fa a optimitzar la gestió de la depuració de les aigües residuals, incorporant nous criteris mediambientals.

Els resultats preliminars d’aquest estudi seran donats a conèixer en el proper Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua que se celebrarà a València del 7 al 9 de setembre pròxim.