La Fiscalia Anticorrupció ha arxivat les diligències d’investigació sobre les obres d’ampliació de Fira València en no apreciar indicis de responsabilitat penal, tot i que sí diverses irregularitats administratives.

Cal assenyalar, que a investigació oberta a finals de 2014 per la Fiscalia Anticorrupció va tenir el seu origen en un informe de la Intervenció de la Generalitat en què s’advertia que les obres d’ampliació van generar sobrecostos del 86 per cent i suposarien per al Consell, com avalador, un desemborsament de 1.027 milions.

Segons han informat fonts judicials a Efe, en la decisió del Ministeri Públic ha pesat el fet que cap de les administracions implicades en la gestió de Fira València van denunciar el conveni subscrit per a l’ampliació del recinte, qüestionat a més per la Intervenció de la Generalitat.

Aquest informe de la Intervenció, encarregat per la Conselleria d’Hisenda, ha conclòs que el finançament de les inversions de l’ampliació va donar origen a diverses operacions gestionades per l’Institut Valencià de Finances i recolzades per la Generalitat per un import de 587.100.000 d’euros , realitzades en dues fases per import de 325 i 262 milions d’euros.

A més, s’advertia que tot i que Fira València era una entitat de naturalesa pública, en el desenvolupament del Pla de Modernització seva activitat no s’havia ajustat al que disposa la normativa pròpia de la contractació pública.

on referència als mecanismes de control previstos i el seu funcionament, la Intervenció de la Generalitat ha assenyalat que la comissió encarregada de verificar el compliment dels convenis subscrits entre Fira València i la Generalitat “es va reunir una sola vegada en deu anys”.

Després de l’execució de dos plans de reforma i ampliació, Fira València va passar d’una superfície de 170.544 metres bruts d’exposició i 2.000 places d’aparcament a 230.837 metres quadrats de superfície coberta d’exposició, 4.500 places d’aparcament cobertes i 2.500 en superfície.

Per últim queda afegir, que les obres d’ampliació van finalitzar en l’exercici 2009 amb una inversió final de 587.100.000 d’euros, tot i que inicialment el cost del projecte era de 325 milions d’euros.