La Fundació de l’Hospital Provincial de Castelló ha publicat la convocatòria anual d’ajudes per al foment de la formació i investigació en l’Hospital Provincial, el principal objectiu és potenciar la recerca al centre sanitari, mantenint els pilars de referència com són l’oncologia, salut mental i oftalmologia i incorporant nous serveis a la tasca investigadora.

“Aquest any hem incrementat en un 50% la dotació econòmica de les ajudes, passant de 65.000 € a 130.000 € de consignació pressupostària” destaca la doctora Chelo Suay, administradora general de l’entitat. “El nostre objectiu és incentivar al personal del centre a que segueixi desenvolupant o iniciï tasca investigadora perquè som conscients que és garantia de millora de la qualitat assistencial”, conclou.

La convocatòria d’ajuts regula tota l’activitat que la Fundació realitza al voltant de quatre modalitats d’actuació: projectes d’investigació, estades formatives en centres d’investigació nacionals o internacionals, presentació de resultats en congressos científics i publicació d’articles científics en revistes de reconegut prestigi .

La doctora Ana Bouché, directora general de la Fundació assenyala “amb aquestes modalitats donem cobertura a totes les necessitats que un investigador se li plantegen. Des serveis bàsics com són la traducció d’un article a anglès científic per a la seva posterior publicació, una recerca bibliogràfica o un servei estadístic, fins al finançament d’una estada formativa que permet adquirir nous coneixements i aprofundir en tècniques mèdiques a implementar a l’Hospital Provincial ” .

A més, continua Bouché, “fomentem el desenvolupament de projectes de recerca biomèdica i la participació en congressos científics per exposar les conclusions de l’estudi per tal que aquest centre sanitari tingui una investigació traslacional d’avantguarda”.

Aquesta convocatòria va adreçada a tots els professionals i investigadors de l’Hospital Provincial l’activitat formativa i investigadora està gestionada per la Fundació i es podran presentar propostes durant tot l’any segons els terminis de presentació establerts, al gener el termini finalitza el dilluns 23.

convocatòria 2016

Durant 2016 a través d’aquesta convocatòria es van finançar un total de 39 actuacions. Per modalitats d’actuació es va prestar suport a 7 projectes de recerca, 3 estades formatives en centres d’investigació nacionals o internacionals, 19 ajudes a la presentació de resultats de l’estudi en congressos en congressos científics d’àmbit autonòmic, nacional o internacional i 10 serveis de traducció a anglès científic i estudi estadístic per a la publicació d’articles científics en revistes de reconegut prestigi.