La Fundació de l’Hospital Provincial de Castelló ha publicat una convocatòria pública per a la contractació d’un facultatiu especialista en Oncologia Radioteràpica per a la realització del projecte d’investigació “Programa d’Anàlisi de Risc en el Servei d’Oncologia Radioteràpica”.

“Aquest projecte d’investigació té com a objectiu principal implantar un programa d’anàlisi de riscos en els procediments i tècniques terapèutiques del servei d’oncologia radioteràpica”, ha assenyalat la Dra. Consuelo Suay, Administradora General de la Fundació.

Així mateix, “entre els objectius secundaris que pretén aconseguir el projecte d’investigació, destaca la formació dels professionals hospitalaris, l’anàlisi del model de risc, adaptació a les característiques de la pràctica clínica i el desenvolupament de protocols per facilitar l’aplicació de la matriu de risc “, ha afegit la Dra. Suay

La convocatòria d’ocupació, publicada a la web de la Fundació www.fundacionhospitalprovincial.es, tindrà una durada de quatre mesos a mitja jornada. L’import destinat a la contractació va amb càrrec a l’ajuda concedida a través de la “Convocatòria d’Ajudes per al Foment de la Formació i Investigació de la Fundació” i la donació realitzada per una empresa constructora per a la realització d’aquest projecte d’investigació.