La Universitat Jaume I de Castelló ha decidit que siga la Fundació General la que, a partir del pròxim 1 de gener de 2017, gestione el seu parc científic, tecnològic i empresarial (Espaitec), gestió que, des de la seua entrada en funcionament fa 10 anys, ha dut a terme una societat de responsabilitat limitada amb el suport financer de la Universitat.

Aquest canvi organitzatiu permetrà aprofitar íntegrament les potencialitats d’un parc de les característiques d’Espaitec, en termes de promoció de la creació i transferència de coneixement. A més, afavorirà la creació, desenvolupament i consolidació de projectes innovadors de la comunitat universitària, recolzant especialment a les empreses de base tecnològica (EBTs) i a les empreses innovadores o de caràcter tecnològic (EICTs). I també contribuirà a la creació i transferència de coneixement mitjançant la interacció amb les empreses innovadores vinculades o instal·lades en el parc. La Universitat aspira al fet que Espaitec siga un connector d’innovació, emprenedoria, ciència i tecnologia entre la Universitat Jaume I i el seu entorn soci-econòmic.

El nou model de gestió de Espaitec comportarà la creació d’una nova àrea en la Fundació General que, funcionalment, serà responsabilitat del director acadèmic del parc, David Cabedo, dependent al seu torn del vicerector d’Investigació i Doctorat Jesús Lancis. El director de gestió d’aquesta nova àrea serà Juan Antonio Bertolín, qui coordinarà a un equip tècnic amb experiència en el camp. Així mateix es comptarà amb la col·laboració d’un professional extern amb experiència en innovació, que dependrà també del director acadèmic d’Espaitec, i que complementarà el treball desenvolupat pel personal de la nova àrea de la Fundació General.

En aquesta nova etapa de gestió d’Espaitec s’han marcat com a objectius augmentar el nombre de projectes innovadors de la Comunitat Universitària tutelats per l’entitat gestora del parc, fomentar la interacció entre la Universitat i les empreses del parc, promovent la transferencia; potenciar la vinculació i/o instal·lació d’empreses innovadores en el parc i interconnectar a les empreses ja vinculades a Espaitec.

El parc científic serà un recurs al servei de la comunitat universitària i al seu torn serà una peça clau en l’ecosistema innovador de la província.