http://isonomiafundacion.uji.es/wp-content/uploads/2013/01/1000px_cas_IsonomiaFundacion.png

http://www.cgtrabajosocial.es/files/533ec60d096d4/DiaInternacionalTrabajoSocial03.jpg

 

 

El col.legi oficial de treball social de Castelló i la fundació “Isonomia” de l’Universitat Jaume I de Castelló, han signat avui un conveni de col.laboració, que permetrà treballar conjuntament en l’àmbit de la sensibilizació social i la promoció.

Aquest conveni que han signat avui, també permetrà la col.laboració en diverses activitats de desenvolupament cientific i tecnológic, de sensibilització social i cultural, de foprmació del personal i també de intercambi de persones expertes en ciencia i tecnología.

Per finalitzar queda destacar també, que en la signatura del conveni entre la fundació “Isonomia” i el col.legi oficial de treball social de Castelló han estat presents:

  • Carmen Barceló (Presidenta del col.legi oficial de treball social de Castelló)
  • Vicent Climent (President de la fundació “Isonomia” i rector de l’Universitat Jaume I de Castelló)
  • María Jose Oltra (Vicerectora de planificació estratégica, cualitat e igualtat)
  • Asunción Venura (Vicepresidenta de la fundació “Isonomia”)
  • María Barrachina (Técnica del col.legi de treball social)
  • María José Ortí (Técnica de la fundació “Isonomia”)