La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb l’Ajuntament de Benicàssim, ha programat el taller «Apunta’t al bon rotllo», els dies 13 i 14 d’octubre, a l’IES Violant de Casalduch de Benicàssim, localitat que forma part de la Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva de dones i homes.

«Apunta’t al bon rotllo» és un projecte que té com a objectiu potenciar el desenvolupament d’altres maneres alternatives de relacionar-sexual i afectivament, que s’aparten dels models violents, actuant directament en un dels col·lectius on s’han produït un major augment de les conductes sexistes i les actituds possessives o violentes, adolescents de 12 a 16 anys.

El projecte, a més dels tallers per a l’alumnat inclou accions dirigides a la resta d’agents que componen la comunitat educativa: professorat i famílies. Des d’un marc coeducatiu, s’aporten claus perquè, tant el professorat com les famílies, puguin contribuir a la prevenció primària de la violència contra les dones i la promoció dels bons tractes, i disminuir la probabilitat de patir violència física, psíquica o sexual i impedir l’aparició d’aquestes.

Aquesta activitat està subvencionada per la regidoria d’igualtat de l’Ajuntament de Benicàssim i és una acció programada per prevenir la violència de gènere al municipi de Benicàssim.