La Fundació Isonomia participarà els dies 2 i 3 de juliol, al municipi de Bedmar (Jaén), en les Jornades interterritorials de cloenda del projecte Sembrant Igualtat, un projecte que va començar en 2014 i que finalitza ara després d’haver desenvolupat un seguit d’actuacions en favor de la inserció de les dones en un sector tan masculinitzat com és el sector agrari, intervenint en tres diferents províncies com són Astúries, Castelló i Jaén, posant en marxa uns programes formatius que han tingut com a objectiu capacitar les dones de les comarques del Vall de l’Aquest Entre-Caps, comarques rurals de Castelló i comarca de Sierra Mágina, en activitats com l’agricultura i ramaderia ecològica, el maneig de maquinària agrícola o l’apicultura, a més d’afavorir el seu apoderament i el seu esperit emprenedor.

En les Jornades, a les que s’ha convidat a l’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats així com a l’Ambaixada Noruega, com a representant del Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic Europeu a Espanya, participaran tant l’entitat sol·licitant (ADR Serra Mágina) com les dues entitats sòcies (CEDER de la Vall de l’Aquest Entre -Cabos d’Astúries i la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló), que presentaran els resultats del projecte. Així mateix, durant la trobada es van a tractar diversos temes relacionats amb el desenvolupament sostenible basat en la participació de les dones en les activitats agràries així com amb l’apoderament de les dones com a eina per al emprenedoria.

Per últim queda comentar, que Sembrant Igualtat és un projecte finançat per l’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats a través del Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic Europeu sobre la base del Memoràndum d’acord subscrit entre Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Espanya per al període 2009-2014