La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Nules, ha programat els últims tallers «Iguatat en ruta» per a 2016, el dia 25 d’octubre, en els CEIPs Jaume I, Pius XII, Consolació, Cervantes , Pedro Alcázar i Lope de Vega ubicats en l’esmentada localitat.

Durant aquest any, un total de 1.080 alumnes i alumnes (540 nenes i 548 nens) de set municipis diferents han participat en els tallers que s’han realitzat de febrer a octubre a Nules, Vila-real, Vinaròs, Moncofa, la Vilavella, Vilafranca i Vall d’Uxó. Aquests tallers tenen com a finalitat fomentar en l’alumnat de quart de primària valors igualitaris i coeducatius com la corresponsabilitat, l’ús no sexista dels jocs, l’elecció no sexista de professions, la cooperació, la resolució pacífica de conflictes i les relacions igualitàries entre nois i noies, entre d’altres; mitjançant dinamitzacions i animacions amb materials coeducatius.

«Igualtat en ruta» és un projecte socioeducatiu que també ha facilitat recursos específics al professorat ia les famílies per a la posada en pràctica d’estratègies coeducatives en l’activitat docent, en les relacions familiars i en les activitats organitzades des de l’AMPA.