El cap de l’Estat Major de la Defensa, l’Almirall general Fernando García Sánchez, el director general de CACSA Enrique Vidal i Celia Calabuig presidenta de la Fundació Oceanogràfic han signat aquest matí un acord de col·laboració amb els lleons marins com a protagonistes.

El projecte, liderat per la Fundació Oceanogràfic compta amb el suport de les tres institucions i té per nom: Lleons Marins Assistència Social i Conservació de l’Espècie. L’objectiu que persegueix és doble. D’una banda, el programa pretén avaluar el potencial d’aquesta espècie com a assistents en tasques de rescat aquàtic i en altres activitats de relacionades amb la protecció de vides humanes, recerca, salvament, rescat, lluita contra la contaminació marina i altres accions que puguin millorar la capacitat de resposta en la gestió d’emergències.

D’altra banda i dins d’aquest marc de col·laboració, es troba també el desenvolupament de diferents línies d’investigació que permetin obtenir informació valuosa des del punt de vista fisiològic i / o sanitari que redundi en la seva protecció i en la conservació de les poblacions salvatges.

La Consellera de Justícia, Gabriela Bravo i el secretari autonòmic de Turisme, Franscesc Colomer, han estat testimonis de l’acord assolit avui. A més, han pogut observar un entrenament realitzat per part de l’equip responsable del benestar i salut dels animals.

Els lleons marins: una espècie amb enormes facultats i adaptacions al medi aquàtic

Aquest projecte pretén avaluar la seva possible col·laboració en el rescat o la recuperació de víctimes humanes, per a la recerca, salvament, lluita contra la contaminació o recuperació d’objectes submergits.

Aquesta espècie compta amb unes extraordinàries habilitats que han desenvolupat al llarg de la seva vida evolutiva per desenvolupar-se en l’aigua. La seva ocupació en les activitats abans esmentades podria obrir un ventall de possibilitats enorme, facilitant la tasca assistencial de rescatadors i cossos de seguretat de l’estat.

Conservació de l’espècie: col·laboració del Centre de Vigilància Veterinària en Sanitat Animal (Visavet)

Aquest projecte persegueix més contribuir a millorar els coneixements i l’estat d’aquests animals tant in situ – en les seves àrees geogràfiques d’origen- com els que viuen sota en espais com l’Oceanogràfic. Per a això, es compta amb el suport del Centre de Vigilància Veterinària en Sanitat Animal (Visavet) que contribuirà a impulsar les línies d’investigació que permetin obtenir un major coneixement sobre la fisiologia, la sanitat i el benestar d’aquesta espècie. D’aquesta manera, es podran desenvolupar polítiques de protecció que contribueixin a millorar el manteniment d’aquesta espècie.

Entre altres línies de treball es pretén realitzar treballs de inmunotoxicología, seguiment del benestar animal amb mostres de saliva o pèl, estudis sobre la capacitat de busseig o del metabolisme així com el desenvolupament de vacunes específiques.