Rafael Monterde (Director de la fundació municipal de València InnDEA”) ha anunciat en les ultimes hores la realització d’una auditoria de l’entitat

Aquesta auditoria inclourà el període anterior i l’actual.

Monterde i el segon tinent d’alcalde, Jordi Peris, defensen la legalitat del procés de selecció de personal.