La Galeria Octubre de la Universitat Jaume I, situada a l’Àgora del Campus de Riu Sec, acull del 2 de març al 2 abril 2015 l’exposició col·lectiva Essencial amb peces dels artistes Myriam Jiménez, Mariano Poyatos, Joan Ortiz i Manolo Sales .

Comissariada per Joan Feliu, l’exposició s’articula al voltant de la idea d’essencialitat. Es tracta de potenciar la realitat perceptiva de l’objecte ceràmic, l’íntima relació entre el material, la tècnica i la sensibilitat. És el paral·lelisme entre les lleis plàstiques objectives i la percepció subjectiva, de les quals neix la concepció artística particular. Si cada un dels artistes utilitza la ceràmica com una construcció inventada que representa el seu món expressiu particular, aquestes obres podrien definir-se com metàfores ceràmiques.

En aquest sentit, Joan Feliu ha explicat que «en aquesta exposició, més enllà de les circumstàncies pròpies d’una producció ceràmica, l’essencialitat es constitueix en un procediment basat en l’abstracció, el constructivisme i la reducció formal com una estratègia, com un mètode . El decisiu que es pot veure en aquestes obres no són les formes en si, els colors en si, sinó les relacions que s’estableixen entre aquestes