La Generalitat va donar ahir marxa enrere i va anunciar que en dues setmanes modificarà la resolució de la Conselleria de Medi Ambient per la qual es va suspendre una cursa de muntanya a l’Alcúdia de Veo i que posava en perill la celebració de més d’una vintena de proves aquest estiu .

La rectificació arriba després que alcaldes, Diputació i organitzadors d’esdeveniments esportius posessin el crit al cel per l’impacte que podia tenir la mesura en uns municipis per als que econòmicament era un cop molt dur. El director general del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, Antoni Març, va anunciar que, en moments de risc d’incendi extrem, seran els ajuntaments i la Direcció General d’Emergència els que tindran l’última paraula «per decidir si una prova se suspèn o prendre mesures excepcionals de seguretat ».

En el cas de les carreres que es disputen en un únic terme municipal seran els propis consistoris els que s’encarreguen d’aquestes decisions, mentre que en esdeveniments que abasten diverses localitats, la Generalitat serà el «òrgan competent substantiu».

DISCULPES

Març va demanar disculpes als 100 esportistes que es van quedar sense competir a Alcúdia de Veo, i ha lamentat l’enrenou que ha generat una resolució que, va afegir, «no pretén prohibir aquest tipus de marxes» sinó «facilitar la tasca dels serveis d’emergència en el cas que es produís un incendi durant la seva celebració ». Així, una de les alternatives a la suspensió passaria, segons el director general, per «restringir l’accés als espectadors a zones forestals». «El problema no és tant que els runners puguin originar un foc, sinó la seva evacuació si es dóna aquesta circumstància», va argumentar.

La nova norma també clarificarà els casos en què es podrà prendre una determinació d’aquestes característiques. «Només s’aplicarà en moments meteorològics extrems», va explicar Març, per a qui el «malentès» del passat cap de setmana a Alcúdia de Veo ocórrer perquè «quan l’Agència Estatal de Meteorologia activa la preemergència 2, en zones muntanyoses automàticament entra en marxa la alerta màxima ». Tot i això, ha indicat que en el futur caldrà «calibrar en cada cas les condicions climàtiques», i va apel·lar a la «coresponsabilitat entre les administracions».