El director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carles Domingo, ha denunciat la lentitud que està tenint Renfe per aplicar les mesures proposades pel Consell per a pal·liar les incidències en els serveis de Rodalies entre Castelló i València per les obres del tercer fil. En aquest sentit, ha exigit que totes les mesures proposades pel Consell “s’apliquin de forma immediata, tant la bonificació del 50% del preu del bitllet com la seva devolució quan hi hagi retards de més de 30 minuts”.

A més, ha mostrat el seu malestar per l’anunci d’un nou retard en la finalització de les obres. “Exigim conèixer la programació de les obres i les incidències que es puguin preveure i que el Govern d’una data real de finalització d’aquestes obres”, ha indicat diumenge després de recordar que el govern valencià ha sol·licitat a Adif el Pla d’Obres per conèixer la planificació.

Per a Domingo, “des del primer moment que es van iniciar les obres i van sorgir les incidències en els serveis de Rodalies entre València i Castelló, el Consell ha estat insistint a l’Estat perquè donés satisfacció als usuaris que estan molt castigats per canvis d’horaris, retards i moltes altres incidències “.

“Sota aquesta pressió del Govern valencià, Renfe ha anat aplicant les mesures demanades una a una, gota a gota, com la posada en marxa dels autobusos llançadora per solucionar els greus problemes que les obres del Tercer Carril estan afectant diàriament a milers de persones “, ha afegit. Segons l’opinió de Domingo, “des del primer dia, el Govern hauria d’haver previst estàs incidències, planificar les mesures i haver-les posat en marxa”.

En aquest sentit, Carlos Domingo ha recordat que la setmana passada, Renfe va anunciar que tornaria els bitllets quan els retards van ser més de 30 minuts “però, ha explicat que, per qüestions tecnològiques, ara argumenten que no podran aplicar-fins al mes de juny. Si seguim així hauran finalitzat les obres sense que s’hagin posat en marxa totes les mesures que hem reclamat “.

A més, ha afegit que “en premsa apareixen diverses dates de finalització d’obres i ja no ens podem creure cap data més” ha indicat abans de recordar que “el Govern valencià ha reclamat la presència d’Adif perquè és qui controla les obres, les dirigeix i l’única que pot assegurar la data de finalització i el pla de treball a realitzar, sense que hàgim tingut cap resposta “. Pel director general, “és una falta de respecte institucional”.