La Generalitat ha detectat que l’anterior Conselleria d’Infraestructures, Transport i Medi Ambient governada pel PP va rebre del Ministeri de Foment 16,5 milions d’euros en ajudes a l’habitatge que mai s’han pagat als beneficiaris.

Així ho ha explicat la directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, que ha lamentat que “després de trobar en els calaixos i sense resoldre milers d’expedients d’ajudes a l’habitatge per un import de 60 milions d’euros, l’actual Conselleria ha estat treballant incansablement per treure a la llum tot el que hi ha darrere de tot aquest desgavell i ha constatat que l’anterior equip directiu de la Conselleria, dirigida per la consellera Isabel Bonig, va justificar indegudament davant del Ministeri de Foment ajudes per import de més de 16,5 milions d’euros “.

xifra provisional

Una xifra que, s’ha assegurat Torró, “és provisional, malauradament, ja que continuem analitzant més dades, i és previsible que aquesta xifra augmenti”. Així mateix, ha denunciat que es tractava de “expedients d’ajudes a persones que encara no han vist ni un euro, però que l’anterior consellera va justificar davant el Ministeri com resolts i pagats”.

D’una banda, segons ha explicat la directora general, la conselleria dirigida per Bonig va justificar davant el Ministeri 7,8 milions d’euros “amb les famoses resolucions 501, sobre les quals, en aquest moment, el Govern valencià del PP” ni havia reconegut el dret, ni havia pagat, ni pagaria mai “. de fet, cal recordar que aquestes resolucions van ser reconegudes per la consellera María José Salvador en els primers dies del nou Govern, de manera que aquests ciutadans tenen ara el mateix dret a cobrar l’ajuda que la resta.

D’altra banda, també s’ha comprovat que altres 8,7 milions d’euros es van justificar amb expedients que els serveis territorials de la conselleria van deixar de tramitar davant la instrucció de l’anterior consellera Isabel Bonig de denegar-los, qualsevol que fos la fase en què es trobava la tramitació. És a dir, “es va justificar amb expedients que no tenien resolució de concessió d’ajuda i menys encara que estiguessin pagats”.

Per tot això, la Conselleria d’Habitatge ha enviat tota aquesta nova informació a Intervenció General perquè sigui valorada i determini les actuacions que s’hagin de dur a terme per a la defensa dels interessos públics, incloent, si és el cas, l’exigència de responsabilitats per part de qui hagi pogut ser responsable de qualsevol actuació irregular perseguible.

Conveni amb el Ministeri

Cal recordar que aquestes ajudes corresponen a la promoció d’habitatges protegits en venda i lloguer, ajuts a inquilins, adquisició d’habitatge, rehabilitació i sòl, que estan incloses en els plans estatals dels períodes 2005-2008 i 2009-2012. De fet, el Ministeri i la Generalitat van signar un conveni en el qual s’establia un cofinançament de les ajudes entre les dues administracions.

En els convenis signats s’especificava que el Ministeri ingressaria anticipadament la part de les ajudes previstes corresponents a la seva aportació i que, posteriorment, la Generalitat justificaria el pagament efectiu de les mateixes. És a dir, un cop pagades les ajudes.

En aquest sentit, Rebeca Torró ha destacat que “mentre l’anterior consellera signava la instrucció per resoldre desfavorablement els ajuts o no les reconeixia, s’estaven utilitzant aquests mateixos expedients per a justificar els diners rebuts davant del Ministeri i es van estar justificant indegudament gairebé fins a la presa de possessió del nou Govern valencià, de fet, l’última reunió va ser 10 dies abans de la presa de possessió del nou President “.

depurar responsabilitats

Per això, la directora general d’Habitatge es pregunta “on són els diners rebut pel Ministeri per a unes ajudes que mai van arribar als ciutadans, molts d’ells en una situació desesperada”. Per a Torró, “el més greu de tot és que no han cobrat, però els seus diners si que els va transferir el Ministeri a la Generalitat. Encara que resultin sorprenents seus expedients sense resposta, van ser utilitzats per l’anterior consellera per demanar i per cobrar uns diners que mai l’han utilitzat per pagar els ajuts a l’habitatge “.

Així mateix, ha assenyalat que “estem davant d’un cas sagnant, producte de la caòtica i negligent gestió del PP valencià i que va a haver, segurament també, conseqüències econòmiques molt greus per a la castigada Hisenda valenciana”.