El Consell ha posat en marxa un nou sistema d’informació per gestionar les iniciatives parlamentàries provinents de les Corts. L’aplicació permet reduir dràsticament el paper en la comunicació entre les dues institucions, així com el temps de tramitació de les iniciatives.

L’aplicació, coneguda com Gaspar, ha estat posada en marxa per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) en col·laboració amb la Direcció General de Relacions amb les Corts, dependent de Presidència.

Les iniciatives parlamentàries són instruments de què disposen els membres de l’òrgan legislatiu de la Generalitat per exercir el control parlamentari al Consell. Concretament, són accions originades en Les Corts i adreçades al Consell i inclouen preguntes parlamentàries amb resposta oral i escrita, sol·licituds de documentació, interpel·lacions o sol·licituds de compareixences.

Fins al moment, les iniciatives parlamentàries arribaven per registre d’entrada i en paper fins al Servei de Relacions amb les Corts, on eren escanejades i registrades en una aplicació interna de la Generalitat. Un cop analitzades, s’enviaven per email als diferents gabinets de les conselleries, on es tornaven a registrar en els sistemes interns per poder generar les respostes.

Segons el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Vicente Aguiló, “l’aplicació, que s’està implantant gradualment, permet a la Generalitat rebre les iniciatives de les Corts mitjançant un tràmit telemàtic i incorporar-les en format digital a l’aplicació, de manera que, un cop introduïdes en el sistema, els agents implicats puguin anar interactuant amb elles fins a generar la resposta definitiva “.

Aguiló ha explicat que “la implantació de Gaspar suposa un gran avanç quant a gestió, coordinació i reducció de temps, ja que eliminem el paper a la recepció de les iniciatives i el reduïm dràsticament en tot el flux de comunicació entre les dues institucions”.

“Amb tot això, hem centralitzat la informació en un sol punt, el que redueix el cost de manteniment del sistema informàtic, alhora que optimitzem els recursos que tenim disponibles”, ha assegurat el titular de les TIC.
Per la seva banda, el director general de Relacions amb les Corts, Antonio Torres, ha manifestat que “Gaspar permet augmentar l’eficàcia de la nostra gestió, facilitant així atendre el creixent volum d’iniciatives parlamentàries, gairebé 40.000 en menys de dos anys.”

Segons Torres, “amb Gaspar, coordinarem en un únic sistema d’informació el treball conjunt d’aquesta direcció general i dels gabinets tècnics de les conselleries, unificant criteris i evitant duplicitats. A més, en els propers mesos també s’automatitzarà la comunicació amb les Corts , remetent electrònicament les respostes, recorrent a tecnologies com la signatura electrònica i el registre telemàtic “.