El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat, durant el nomenament del síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, que el Consell es compromet a retre comptes del grau de compliment de les observacions realitzades per la Sindicatura de Comptes anualment.

El cap del Consell ha destacat que és necessari el “esforç conjunt” de la Generalitat i la Sindicatura de Comptes per aconseguir ser “una administració modèlica i eficient, que absorbeix el més avançat en matèria de gestió pública, innovació i interacció amb els ciutadans” . Per això, ha assenyalat que el Consell i la Sindicatura de Comptes compartiran “des de la més absoluta independència” un triple objectiu: la transparència, el finançament i l’eficiència.

Així mateix, Ximo Puig ha agraït a la Sindicatura de Comptes el treball reflectit en els seus informes que van a fer possible “una major eficiència en la gestió” i que, al seu torn, “fan la funció fiscalitzadora de l’ús dels recursos públics per prevenir la corrupció “en l’administració pública. En aquest sentit, Puig a més ha recalcat que el treball de la Sindicatura és fonamental per a fomentar la transparència, una qualitat “necessària per a l’agenda de la modernització de l’acció política institucional”.

D’altra banda, el president ha remarcat la sensibilitat del nou síndic major, Vicent Cucarella, per la reivindicació un sistema de finançament just per a la Comunitat Valenciana, i ha assenyalat que la Sindicatura de Comptes contribuirà “a la feina i l’esforç comú que tant necessita la Comunitat Valenciana “.

“La reivindicació institucional d’un finançament just va més enllà de qualsevol àmbit partidari; la Sindicatura ho ha dit en molts informes, alt i clar, i ho ha fet amb contundència”, ha assegurat Puig. Per aquesta raó, el cap del Consell ha assegurat que reclamar un sistema de finançament just no es tracta d ‘ “una queixa d’ofici”, sinó d’ “una queixa de prejudici real a la qual moltes vegades s’intenta neutralitzar afirmant que seguim sent el ‘ Llevant Feliç ‘ “.