La Generalitat i la Universitat Miguel Hernández d’Elx han d’elaborar un mapa del compliment de les normes de transparència a través d’instruments tecnològics per part d’ajuntaments i altres institucions públiques de la província d’Alacant.

Aquesta és una de les principals accions conjuntes que, en matèria de transparència, participació i accés a la informació, desenvoluparan les dues institucions després de la signatura del conveni de col·laboració entre el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, i la vicerectora de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, María Teresa Pérez.

Manuel Alcaraz ha assenyalat que l’acord “pretén implicar les universitats públiques i convertir-les en actors principals estratègics en les polítiques de transparència i bon govern en la Comunitat”.

El conseller ha explicat que aquesta nova forma de fer política “és la resposta a certa crisi i desconfiança en les institucions i en la democràcia que no pot tolerar-se”, situació que no es pot combatre només amb “bones paraules”, sinó que “hi ha de complir amb la Llei de Transparència de la Comunitat i l’Estat i amb tot un seguit de bones pràctiques que hem anat acotant des de la conselleria “, ha assenyalat.

Alcaraz ha recordat que una de les primeres decisions que es van prendre en la conselleria, que aquesta setmana compleix un any, va ser la de “reforçar les vies de col·laboració amb les universitats públiques valencianes, acords que s’han anat desenvolupant i que ara estem subscrivint amb totes elles “.

Dins del conveni subscrit avui, es contemplen un ampli ventall d’activitats de formació, divulgació, sensibilització, transferència del coneixement, investigació i desenvolupament en matèria de transparència, participació i accés a la informació durant l’exercici 2016, actuacions que comptaran amb un finançament màxim per part de la conselleria de 43.043,48 euros i estaran coordinades per una comissió mixta administració-universitat.

D’aquesta manera, la Universitat Miguel Hernández d’Elx integra la transparència, la participació i l’accés a la informació pública a la formació superior i la recerca amb l’objectiu de servir a la societat; de prestar serveis de major qualitat, que satisfacin les expectatives i demandes de la comunitat; de col·laborar activament en el desenvolupament socioeconòmic de la regió; i d’oferir una formació integral als seus estudiants i estimular el desenvolupament professional dels membres de la comunitat universitària.

Per a això, es desenvoluparan accions per millorar la comunicació i promoure la formació, investigació i desenvolupament. Entre d’altres, es preveuen les següents:

Activitats de millora de la comunicació en matèria de transparència, bon govern i participació:

Millora del web de Transparència UMH.
Ajuda tècnica amb la passarel·la de registre i actualització d’ajudes i subvencions públiques, així com formació per al seu ús.
Allotjament open data UMH.
Elaboració d’un codi de bon govern.

Activitats de foment de la investigació en material de transparència:

Ajudes o beques que cobreixin la matrícula de màster per a alumnes que realitzin els seus treballs de Fi de Grau o de Màster sobre sobre transparència i participació.
Borsa d’ajuda a la investigació aquestes matèries.

Activitats de formació en temes de transparència:

Curs d’expert en bon govern i transparència.
Curs sobre la Llei de Protecció de Dades, per a estudiants de dret.
Xarxa d’intercanvi de bones experiències en transparència i bon govern (RIBETBG UMH).
Formació “monitors” de transparència en els serveis, curs PAS (grup experts).
Curs de formació en dades obertes: configuració, ús i publicació.

Ajudes o beques per a la Participació Social:

Qualsevol altra activitat que la comissió de seguiment del Conveni consideri d’interès, dins de les disponibilitats econòmiques i de les finalitats del conveni.