La Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha tret a licitació els contractes de conservació, reparació, adequació, senyalització, abalisament, enllumenat i jardineria en les carreteres de la xarxa pública de la Generalitat a València centre i València sud per un import total de 52.026.259,53 euros

Les empreses interessades poden presentar la documentació necessària fins al 29 de juny a la seu de la conselleria a València (Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 1), Alacant (avinguda Aguilera 1) i Castelló (avinguda del Mar 16), segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

El director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carles Domingo, ha explicat que “es tracta de contractes globals per als propers quatre anys, des de 2018 a 2022, que asseguren a la Generalitat, el donar una resposta adequada a les diferents circumstàncies que puguin concórrer a les carreteres “.

Així, ha afegit que el principal objectiu del Consell “és mantenir la xarxa de carreteres de la Generalitat en uns nivells adequats de qualitat per al ciutadà, fent especial èmfasi en la seguretat viària”. Per a això, el departament que dirigeix ​​la consellera María José Salvador ia fi optimitzar la gestió dels treballs, ha tret a licitació els contractes corresponents a les zones centre i sud de la província de València, i queda pendent per als pròxims mesos la licitació de la zona nord de la província.

La zona centre engloba, a grans trets, l’àmbit geogràfic emmarcat per l’autovia A7, mentre que la zona sud part des de la ciutat d’Alzira cap al sud. Entre els dos contractes es gestionaran més de 450 km de carreteres, dels quals 76 km corresponen a vies de gran capacitat, i 36 km a rutes ciclistes, ha especificat Domingo.

Increment del pressupost

Així mateix, el director general ha destacat que “l’import del contracte de la zona centre és de 27.002.641,26 euros i el de la zona sud a 25.023.618,27 euros, fet que suposa un increment de pressupost del 39% en la zona centre i el 36% a la sud, respecte als contractes anteriors “.

En aquest sentit, ha indicat que “els contractes per a les dues zones són similars i les empreses adjudicatàries de cada un dels trams s’encarregarà de l’anomenada conservació ordinària de les carreteres com la neteja de plataforma, cunetes i obres de drenatge, bacheos, manteniment de jardineria, il·luminació i instal·lacions semafòriques i mecàniques en general, actuacions per emergències de pluges, neus, accidents, amb resposta immediata per al restabliment de les condicions de seguretat de la via, retirada de despreniments, reposició de talussos, reparació de danys per accidents, vialitat hivernal, etc. ”

A més, també es contempla la conservació extraordinària, que implica el reforç de ferms, renovacions superficials de paviments, reposició de senyalització horitzontal i vertical, segellat de fissures, col·locació de biondes metàl·liques i abalisament diversos, etc.

A aquestes actuacions s’uneixen les d’adequació i millora de la xarxa, consistents en l’acondicionament d’interseccions, condicionament de punts perillosos (millora de corbes, ampliació de plataforma, etc.), rectificació de vessants, ampliació d’obres de fàbrica i, en definitiva, totes aquelles que suposin una millora de la seguretat viària de les carreteres de la Generalitat, incloent les travessies urbanes de la xarxa autonòmica.