La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de les ajudes de lloguer de 2017 per afavorir l’accés a l’habitatge i garantir el dret, contemplat en la nova Llei per la Funció Social de l’Habitatge.

El termini per a poder optar a aquests ajuts és d’un mes i s’obre aquest dijous, 4 de maig, fins al dia 5 de juny. D’aquests ajuts, contemplades dins el Pla Estatal d’Habitatge, es beneficien totes aquelles persones que compleixin els requisits de límit de lloguer i d’ingressos dels sol·licitants, que no podran ser superiors a tres vegades l’IPREM.

Les subvencions, convocades per la conselleria que dirigeix ​​María José Salvador, poden arribar fins a un 40% del preu del lloguer, amb un màxim de 2.400 euros anuals i per primera vegada, aquest any la Generalitat realitzarà una aportació addicional d’un 10%, fins un màxim de 3.000 euros, per a usuaris amb especial vulnerabilitat. Es subvencionaran tots les factures de lloguer des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2017.

tramitació telemàtica

La tramitació de les ajudes es realitzarà de forma telemàtica el que suposarà “més comoditat per als sol·licitants i major celeritat en la tramitació”, ha indicat la directora general de l’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró.

Els interessats disposen de tota la informació que necessitin en la pàgina web de la conselleria consultar aquí o al telèfon 012. Els diversos tràmits que s’hagin d’emplenar en el procediment es publicaran a la web oficial de la Conselleria d’Habitatge, publicació que els serà comunicada a les persones interessades mitjançant SMS.

grups prioritaris

La directora general ha explicat que “de la mateixa manera que l’any passat, s’han ampliat els grups prioritaris i flexibilitzat les ajudes perquè arriben a més persones”. Així, juntament amb les persones afectades per un desnonament, els joves menors de 30 anys i les famílies monoparentals i nombroses, tindran prioritat les persones amb diversitat funcional, les dones víctimes de violència de gènere, els joves extutelats i les persones amb renda garantida de ciutadania reconeguda.

En aquest convocatòria s’han adaptat les ajudes a la nova Llei per la Funció Social de l’Habitatge, que va entrar en vigor el passat 1 de març, i tindran també prioritat les persones que estiguin en el Registre de Demandants d’Habitatge contemplat en la llei.

Per a tots els municipis de la Comunitat

Igualment, la conselleria manté l’extensió a la resta de municipis que quedaven limitats per l’anterior govern i poden optar a aquests ajuts els ciutadans de tots els municipis de la Comunitat Valenciana al marge del nombre d’habitants que tingui la localitat on visquin. “Hem eliminat la restricció de l’antic Consell que limitava l’accés a aquest tipus de convocatòries només a les persones que vivien en municipis grans o àrees metropolitana”, ha afegit Torró.

Avançament de la convocatòria

La convocatòria d’aquests ajuts s’ha pogut avançar per la previsió pressupostària de la Generalitat, ja que, aquest any és de pròrroga i els terminis del ministeri són més lents en haver de signar els convenis. Davant d’aquesta situació, des del Consell “es va fer una previsió en els pressupostos de 2017 per no haver de dependre de la signatura amb el Ministeri de Foment i poder avançar la convocatòria d’aquests ajuts al mes abril i no esperar fins a finals d’any”, ha indicat Torró.

La fórmula adoptada pel Consell a l’pressupostar tant la part del ministeri (8 milions d’euros) com la del Consell (587.850 euros), permet avançar la convocatòria i posteriorment, a través de la signatura del conveni, el Govern central transferirà la seva part a la Generalitat. Gràcies a l’aportació de la conselleria, s’ha augmentat la partida econòmica per aquests ajuts, que ascendirà a un total 8,5 milions enfront dels 7,9 de l’any passat.