La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha elaborat, dins de la campanya #stopalfoc, unes recomanacions específiques per a l’eliminació de restes agrícoles en prevenció d’incendis forestals.

Tot i que la crema en fogueres, la prohibició estival va acabar el 15 d’octubre, és el mètode que tradicionalment s’ha utilitzat per a l’eliminació de les restes de la poda agrícola, hi ha alternatives com la seva utilització com a llenya en xemeneies, paellers i calderes , com a biomassa, o la seva trituració.

No obstant, en cas de cremar aquestes restes, convé recordar que totes les cremes a menys de 500 metres del terreny forestal estan regulades i que cal consultar a l’ajuntament corresponent si hi ha un pla local de cremes i, si no n’hi ha, es haurà de sol·licitar un permís a través dels agents mediambientals. A més, cal respectar les restriccions pel que fa a nivells d’alerta i horaris. La informació del nivell de preemergència d’incendis forestals i la previsió per l’endemà es troba en www.112cv.com

Per a més seguretat, les restes s’hauran de cremar en un cremador agrícola, que haurà de reunir determinades característiques, com estar construït al lloc de la parcel·la més allunyat del terreny forestal (com a norma general a més de 15 metres), a més de tres metres del límit de la parcel·la, sobre una zona llaurada, sense vegetació herbàcia, i envoltat d’una franja de vegetació superior a un metre.

En la seva construcció es faran servir blocs de formigó o maó, tindrà una alçada mínima de 2,5 metres, un diàmetre màxim de 2,5 metres si és circular, i 2 metres de costat màxim si és quadrat o rectangular. La superfície màxima serà de 5 metres quadrats, la boca d’alimentació serà d’un màxim de 1,5 metres i hi haurà d’estar dotat d’una xarxa mataguspires a la part superior.

Per augmentar la seguretat, és convenient no carregar la foguera amb molta llenya, disposar una motxilla amb aigua i mantenir la vigilància fins que les restes estiguin a temperatura ambient.

Per a qualsevol aclariment sobre temes mediambientals la conselleria té disponibles els següents números de telèfon: 965150810 d’Alacant, 964242500 de Castelló i 962759112 de València.