La Generalitat traslladarà al Govern central les reivindicacions de les principals associacions del taxi de la Comunitat, que s’han unit a la vaga general convocada a tot Espanya contra el marc normatiu de l’Estat sobre l’activitat del transport de viatgers amb conductor (VTC).

Aquesta competència és exclusiva del Govern d’Espanya i les comunitats autònomes no tenen competències legislatives en aquesta matèria, només executen la llei estatal. Per això, el director general d’Obres Públiques Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, traslladarà a l’executiu central les inquietuds del sector i explicarà les mesures adoptades en la Comunitat, com la tramitació de la Llei del Taxi que incorpora una disposició per aclarir al màxim la situació dins dels límits de la normativa estatal o el recurs de cassació presentat.

Des de la Generalitat s’aplica estrictament la normativa estatal perquè no se superi la ràtio màxima establerta per la llei estatal, però, Domingo ha criticat que “la confusa regulació legal en aquest sentit ha generat una allau de resolucions judicials a tot Espanya que estan accedint a les peticions de llicències per a aquest tipus de vehicles “. Cal recordar que el Govern valencià ha presentat un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra la sentència del TSJCV que obligava a atorgar 200 llicències d’VTC.

Llei del Taxi

D’altra banda, Domingo ha explicat que la Generalitat té només competències per regular el sector del taxi, per això està treballant en aquest sentit i està tramitant la nova llei del taxi per donar resposta a les reivindicacions històriques del sector.

Dins d’aquest avantprojecte legislatiu, i amb la finalitat d’intentar “aclarir” al màxim la situació dins dels límits que la normativa estatal li permet, s’ha introduït una disposició addicional tercera que inclou -en l’àmbit de la Comunitat Valenciana- limitacions quantitatives per a l’atorgament d’autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor.

En aquest sentit, s’especifica que no es podran donar llicències VTC quan “la relació entre el nombre de les existents en aquesta Comunitat i el de les de transport públic de viatgers en vehicles de turisme (taxi) domiciliades en aquest mateix territori sigui superior a una d’aquelles per cada trenta d’aquestes “. Aquest límit de la “ràtio” entre llicència de VTC i de taxi és el màxim que pot establir a hores d’ara una comunitat autònoma segons el que preveu la normativa estatal (vigent redacció de l’art. 181.3 del Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres).