La Generalitat ha aprovat per primera vegada un pla de prevenció de riscos laborals per a tots els empleats públics, amb l’objectiu millorar les condicions de treball, elevar el nivell de protecció de la seguretat i de la salut del personal empleat públic i aconseguir major nivell de benestar laboral. Aquest pla serà vàlid un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha presidit aquest dijous la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball (COPASESA), que ha aprovat per unanimitat aquest document amb la presència de tots els sindicats amb representació a la Mesa General de la Funció pública.

Nomdedéu ha destacat el fet que, per primera vegada, la Generalitat plasmi en un document “no només el seu compromís amb la prevenció i la salut laboral dels empleats públics, sinó que delimiti les responsabilitats del seu incompliment”.

“Resulta paradoxal -ha indicat- que la Generalitat obligui les empreses privades a elaborar un pla de prevenció i l’Administració no ho tingués”. En aquest sentit, ha destacat que, amb aquest document, es pretén deixar clar que la “prevenció és cosa de tots”.

Per la seva banda, la directora general de Treball, Cristina Moreno, ha destacat que el document neix amb el “consens i el treball” dels agents socials i de totes les conselleries que han participat en la seva elaboració.

El pla estableix l’obligació i el compromís dels responsables dels diferents òrgans administratius de vetllar per la seguretat i salut dels empleats públics de l’administració de la Generalitat, així com l’optimització del funcionament del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals , per la qual cosa duran a terme un seguit d’actuacions.

Així, hauran d’identificar els perills derivats de les condicions i llocs de treball, dels equips i procediments de treball utilitzats pel personal funcionari, així com per l’exposició a agents físics, químics i biològics, i aspectes relacionats amb l’ergonomia i psicosociologia; eliminar els perills identificats; informar i formar el personal empleat públic segons les seves necessitats i garantir la vigilància mèdica de l’estat de salut d’acord amb els resultats.

El document estableix una sèrie de responsabilitats segons el nivell i situa al President de la Generalitat com a màxim responsable d’integrar la prevenció de riscos laborals en l’àmbit de la Generalitat i de vetllar per un desenvolupament eficient.

Així mateix, s’ha anunciat que tots els alts càrrecs seran convocats a un curs perquè coneguin les seves responsabilitats en matèria de prevenció organitzat per l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) i l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).