La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha constituït la Taula de Coordinació de Treballs Forestals Autonòmica, amb l’objectiu d’establir estratègies d’actuació conjunta, en el medi forestal, de les diferents entitats i administracions públiques per tal de dur a terme una política de prevenció d’incendis forestals coherent i participativa mitjançant l’optimització de recursos.

La Taula de Coordinació compta amb representants de la Conselleria de Medi Ambient, a través de les direccions generals de Prevenció d’Incendis Forestals i de Medi Natural i Avaluació Ambiental; de la conselleria de Presidència, a través de la direcció general de l’Agència de Seguretat i Respostes a les Emergències, de l’empresa pública Imelsa, de les tres diputacions provincials i dels consorcis de bombers d’Alacant, Castelló i València.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha presentat dues propostes davant la Taula de Coordinació basades en un protocol d’actuació en el medi forestal i de coordinació de brigades i en l’elaboració d’un pla de sensibilització per a les zones de interfície Urbano-Forestal.

Les brigades forestals dependents de les diputacions provincials, així com les brigades d’emergència de la Generalitat realitzen treballs de silvicultura i condicionament de la vegetació forestal orientats principalment a la prevenció d’incendis.

En aquest sentit, la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, Delia Álvarez, ha explicat que la proposta de la conselleria consisteix a coordinar aquestes zones de treballs, de manera que s’integrin les actuacions en la planificació territorial d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals que té aprovada la Generalitat, “perquè l’actuació resulti eficaç i es vinculi directament amb la gestió del medi natural, establint criteris tècnics i ambientals a l’hora de definir les tasques a realitzar, la seva localització i la seva execució de forma coordinada”.

La segona de les propostes que ha presentat la Conselleria de Medi Ambient és l’elaboració d’un pla de sensibilització per a les zones d’interfície Urbà-Forestal.

“Aquest Pla suposarà una eina molt útil per a conscienciar del risc, en cas d’incendis forestals, a les persones que resideixen en urbanitzacions, ja que resulta de vital importància fer front a l’amenaça d’un foc i poder minoritzar els danys, tant en l’àmbit de l’habitatge com de l’àrea urbanitzada, saber auto protegir i poder oferir als mitjans d’extinció unes condicions òptimes de seguretat en les seves intervencions i maniobres “, ha explicat Delia Álvarez.

La directora general de Prevenció d’Incendis Forestals ha assenyalat que la programació d’aquest pla de sensibilització es va a dur a terme durant la primavera “a través d’experiències pilot en una sèrie d’àrees urbanitzades, seguint un programa divulgatiu-formatiu, mitjançant l’actuació coordinada de tots els agents implicats “.

Delia Álvarez ha aprofitat la reunió amb els representants dels consorcis de bombers d’Alacant, Castelló i València, per felicitar-los pel dia internacional del Bomber Forestal que se celebra avui i els ha reconegut “la gran tasca que realitzen tant en la prevenció com en l’extinció d’incendis forestals “.