El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de la Generalitat contra l’acord del Consell de Ministres de repercutir a la Comunitat la responsabilitat exclusiva del pagament de la multa de 18.930.000 d’euros imposada a Espanya pel Consell de la UE el 2015 per manipulació de les dades del dèficit.

D’aquesta manera, i Suprem considera ajustat a dret l’acord del Consell de Ministres impugnat, que va determinar la responsabilitat exclusiva de la Generalitat per incomplir el Dret de la Unió Europea i va establir la repercussió a la Comunitat del pagament de la multa de 18,93 milions.