La Generalitat, a través de l’Institut Valencià de la Joventut, ha convocat un total de 163 places en les seves residències juvenils d’Alacant, Castelló i Benicarló per a joves estudiants durant el curs acadèmic 2016-2017.

Aquesta convocatòria es realitza amb la finalitat d’afavorir les possibilitats d’allotjament i manutenció dels joves que, per raó d’estudis, han de desplaçar-se fora del seu domicili habitual i residir durant tot l’any acadèmic a la localitat on cursaran els seus estudis.

Per al proper curs 2016-17, la residència juvenil universitària La Florida d’Alacant ofereix un total de 100 places, totes elles en habitacions individuals; la residència juvenil Mare de Déu del Lledó de Castelló oferta 33 places, 9 individuals i 24 dobles, i la residència Sant Crist del Mar de Benicarló, 30 places en habitacions dobles.

En les bases publicades al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), s’estableix que podran ser beneficiaris d’aquestes places els estudiants que cursin estudis conduents a títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana; els estudiants que cursin cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerat o estudis universitaris i els estudiants estrangers que participin en accions de programes europeus o altres programes de cooperació internacional.

El programa ofert de residències estudiantils inclou allotjament i pensió alimentària completa. La pensió alimentària completa consistirà en esmorzar, dinar i sopar. L’allotjament es realitzarà d’acord amb les condicions particulars de cada residència.

A l’efecte de la present convocatòria, tant per als estudis universitaris com per als no universitaris, es considerarà curs acadèmic lectiu el que, al seu moment, fixin la universitat corresponent i la conselleria competent en matèria d’educació. Així mateix la plaça que s’obtinga s’estendrà fins a la finalització dels estudis oficials.

Les persones que sol·liciten una plaça en alguna de les residències juvenils objecte d’aquesta convocatòria hauran de tenir una edat compresa entre els 14 i 30 anys, ambdós inclosos, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Els models de sol·licituds es facilitaran als serveis centrals de l’IVAJ a València, a les unitats territorials a Alacant i Castelló, a les residències juvenils i al web de l’IVAJ.

Les sol·licituds podran presentar-se, fins al 18 de juliol, al registre de l’Institut Valencià de la Joventut, en els de les unitats territorials de l’IVAJ.GVA JOVE d’Alacant o Castelló, a les mateixes residències juvenils o en qualsevol dels procediments administratius establerts .