http://www.xativa.es/sites/default/files/imagecache/popup_lightbox/noticias/image/en_valencia.jpg

La Generalitat Valenciana ha convocat, la concesió d’ajudes económiqües, per fomentar l’us de valencià, en empreses de radio i televisió.

De fet, la Generalitat Valenciana concedirà a partir d’ara, a les diverses empreses de radio i televisió que emetin continguts en valencià, una cuàntitat máxima que pot arribar fins als 2’40 milions d’euros (xifra total que es repartirà entre totes les empreses de televisió i radio que emetin continguts en valencià i que es posin en contacte amb la Generalitat Valenciana)

Ara, la Generalitat Valenciana deura continuar impulsant aqüestes ajudes i intentar, que els màxims mitjans posibles de la Comunitat Valenciana es interesin en emetre en valencià, per tal de impulsar i fomentar entre la ciutadania, l’us del valencià, en tots els àmbits de la societat valenciana.