http://www.cortocircuitovalencia.com/wp-content/uploads/2012/06/gv.jpg

La Generalitat Valenciana ha anunciat durant aquest matí, que destinarà durant aquest proper semestre, 517 milions d’euros, per a pagaments relacionats amb sanitat, educació i benestar social.

Així mateix, la generalitat també ha comentat avui públicament, que tots els diners que destinaràn provéuen, d’un fons de liquiditat autonòmic extraordianrio. Més comunament conegut com “FLA”

A més, mitjançant un comunicat, Juan Carlos Moragues (conseller d’Hisenda) també va informar, tal com avui ho ha fet la generalitat valenciana, que es destinaran una quantitat econòmica de 362 milions d’euros (parell pagaments relacionats amb sanitat) aixícom, 100 milions d’euros (per a pagaments relacionats amb educació) i altres 54 milions d’euros (per a pagaments relacionats amb benestar social)

Ara, també s’haurà d’afegir els pagaments de justícia i goernacionación, que tot fa pensar, que superaran els 20 milions d’euros.