La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, està realitzant un seguiment permanent de l’evolució del ciberatac.

Divendres, quan es va tenir coneixement de l’atac, es va constituir el gabinet de crisi del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana. Des d’aquest moment el CSIRT-CV s’ha mantingut en contacte permanent amb el Centre Criptològic Nacional (CNN), dependent del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) per a l’intercanvi d’informació.

Les mesures de prevenció adoptades pel CSIRT-CV han permès blindar els serveis informàtics de la Generalitat Valenciana, que no s’han vist afectats.

Els controls extraordinaris de seguretat implantats pel CSIRT-CV s’han coordinador amb els diferents departaments de la Generalitat, especialment en àrees sensibles com Sanitat, permetent el seu funcionament sense incidències.

El director general de Tecnologies de la Informació, Vicent Aguiló, ha destacat la col·laboració de tots els empleats de la Generalitat per aplicar les mesures de prevenció així com el treball dels responsables del CSIRT-CV i del gabinet de crisi a l’hora de garantir la seguretat de les comunicacions de la Generalitat.