El President de la Generalitat, Ximo Puig, presenta el vídeo #orgullvalencià. 02/05/2016. Foto: J.A.Calahorro.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural conferirà el protagonisme a la societat civil en els nous grups d’acció local (GAL) en l’àmbit de desenvolupament rural.

En una reunió informativa adreçada als col·lectius socials i ajuntaments que integraran l’estratègia de desenvolupament rural de la Foia de Bunyol, la Vall de Cofrents i Plana d’Utiel de la província de València, el secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, ha destacat que ara l’objectiu és que la participació dels col·lectius socials sigui més àmplia i que les iniciatives a finançar vagin dirigides a la creació d’ocupació en els municipis de màxima ruralitat.

A més, Rodríguez Mulero ha incidit en la transparència per la qual ha de guiar-tot el procés de constitució dels GAL i el seu posterior funcionament perquè responguin a les necessitats reals de la població, i ha demanat col·laboració als diferents agents del territori per dur a bon terme aquest nou temps que s’inicia ara.

Es tracta de la primera reunió de les sis que s’han programat responent a les sis agrupacions que territorialment, com a mínim, ha establert la convocatòria dels Grups d’Acció Local (GAL) per al període comprès fins a l’any 2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu, que es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el passat 20 d’abril. Hi ha un termini màxim d’un mes per presentar les sol·licituds.

La norma que estableix el marc regulador del procés i el territori en el qual s’aplicarà la mesura LEADER, s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

Entre els objectius de FEADER es troba el d’aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat de la comunitat rural a la que s’implementa, incloent la creació i conservació d’ocupació. En aquest sentit, l’enfocament LEADER ha vingut demostrant al llarg dels anys la seva capacitat per fomentar el desenvolupament de les zones rurals, d’acord amb una visió integrada, innovadora i multisectorial, que parteixi dels recursos i necessitats pròpies de cada territori.

La convocatòria estableix els criteris que s’han d’utilitzar per seleccionar els GAL, les seves funcions i els procediments a seguir en la presa de decisions, així com per les estratègies de desenvolupament local, sent la direcció general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC), l’encarregada de gestionar les ajudes.

Aquesta mesura afecta afecta més de 300 municipis de l’interior de la Comunitat Valenciana, concretament, de la província de Castelló participaran 112 localitats, 140 a la província de València i 71 a la d’Alacant. Així mateix, la població afavorida per una estratègia estarà compresa entre els 10.000 a 150.000 habitants, amb alguna excepció en zones escassament poblades, quan hi hagi forts vincles socials, culturals i econòmics que ho permetin.

Els grups d’acció local

Els grups d’acció local són entitats formades per un col·lectiu equilibrat i representatiu d’agents econòmics i socials, públics i privats, amb presència al territori d’actuació, que assumeix l’elaboració i posada en marxa d’una Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) .

Les EDLP són un conjunt coherent d’actuacions la finalitat és satisfer objectius i necessitats locals i contribuir a la realització de l’estratègia de la Unió Europea per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, engegat per un grup d’acció local.

Les estratègies de desenvolupament local hauran de mostrar les deficiències i potencialitats de l’espai rural en qüestió, exposar els objectius perseguits i la forma d’assolir, i en particular han de fer especial referència a la creació d’ocupació en el medi rural.