La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha tret a concurs públic la redacció i seguiment del pla de mobilitat metropolità de l’àrea d’Alacant-Elx (PMoMe Alacant-Elx).

Segons ha informat el director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carles Domingo, “es tracta del primer pla de mobilitat supramunicipal que la Generalitat posa en marxa des que es va aprovar la llei de mobilitat de la Comunitat en 2011”.

L’àmbit inicial d’aquest Pla de Mobilitat abasta els 8 municipis que componen l’àrea urbana integrada d’Alacant-Elx. És a dir, Alacant, Elx, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Crevillent, el Campello, Mutxamel i Sant Joan d’Alacant.

El termini per redactar el PMoMe d’Alacant-Elx serà aproximadament de dos anys i el pressupost de licitació superarà els 650.000 euros.

Impulsar l’àrea urbana

Els objectius fonamentals del pla són impulsar l’àrea urbana d’Alacant-Elx com un dels principals nodes de la Comunitat Valenciana, integrar funcionalment els seus nuclis, potenciar el transport públic, recuperar el viari per a vianants i ciclistes, millorar la seguretat dels desplaçaments, facilitar l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda i baixar els nivells de contaminació acústica i atmosfèrica.

Així, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori centrarà les seves determinacions en els desplaçament interurbans i en els focus principals de demanda susceptibles de ser atesos per serveis metropolitans. En aquest sentit, “es tindrà en compte – ha declarat Domingo- la coordinació modal, tarifària, horària, etc., per donar un bon servei als gairebé 750.000 habitants de l’àrea Alcant-Elx”.

participació ciutadana

El pla de mobilitat metropolitana sostenible de l’àrea d’Alacant-Elx comptarà amb un “ampli procés de participació ciutadana que es posarà en marxa des del mateix instant de la seva contractació i que no finalitzarà amb l’aprovació del mateix, sinó que continuarà durant la fase de gestió i seguiment “.

Per a això, entre altres coses, es va a desplegar una intensa campanya d’enquestes a llars, en línies de transport públic, focus d’atracció, etc. que permetrà als ajuntaments actualitzar els plans de mobilitat existents, així com reformular o elaborar-si calgués.

A més, el director general ha avançat que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori abordarà en breu la redacció d’un pla d’acció territorial de caràcter integrat a la zona, que conjuntament amb el PmoMe, permeti desenvolupar una política coordinada en matèria d’usos del sòl i transports “respectuosa amb el medi ambient i la qualitat de vida dels ciutadans per consolidar a mitjà i llarg termini el gran node de la Comunitat Valenciana”.
Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios webGlobal Ma