La Generalitat ha reduït a la meitat el seu dèficit pressupostari no financer a l’abril de 2016 en relació al mateix període de 2015, segons les dades que ha fet públiques el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. En concret, les xifres revelen que la Comunitat Valenciana va passar d’un dèficit pressupostari no financer del -0,79% del PIB a l’abril de 2015 (-808.020.000) a un dèficit del -0,38% del PIB al març de 2016 (-400.940.000), sense incloure les bestretes, les liquidacions negatives de 2008 i 2009 i l’efecte d’obligacions registrades en comptes no pressupostaris, per tal de comparar magnituds homogènies.

La minoració del desfasament entre ingressos i despeses pressupostàries a la Comunitat Valenciana és d’un 51,9% en termes interanuals. En canvi, en el conjunt del país la situació amb prou feines s’ha alterat, ja que si a l’abril de 2015 es registrava un dèficit de -0,03% (-378.670.000), en el mateix mes de 2016 s’ha passat a un superàvit pressupostari no financer del 0,01% (109.150.000).

Gairebé tot el descens del dèficit en el global de les autonomies (-487,000,000) és atribuïble a la Generalitat, que a l’abril va reduir els seus números vermells respecte als registrats el 2015 a 407 milions.

“Tot i les travetes del Govern central limitant-nos les bestretes i bloquejant fins al juny el FLA, s’ha millorat la gestió de la despesa pública. Hem demostrat que, amb els mateixos diners, es poden canviar les prioritats, per posar l’accent en els problemes socials dels valencians “, subratlla el titular d’Hisenda, Vicent Soler, per a qui l’executiu valencià” ha donat un cop de timó per posar per davant les prioritats socials “. “L’eficaç gestió de la despesa pública des del Consell, tot i la infrafinançament i dels problemes de liquiditat a què ens sotmet el Govern espanyol, donen resultats que són palpables en les pròpies xifres del Ministeri d’Hisenda quan no està en mode campanya electoral “, ha assenyalat el conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

Les dades desmenteixen al ministre

Les pròpies dades publicades pel ministeri donen la raó a la Generalitat i contradiuen el que va dir fa tot just uns dies el ministre Montoro, ja que es comprova com fins a abril de 2016 la Comunitat Valenciana va rebre 411.200.000 en concepte de bestretes de la liquidació, mentre que en el mateix període de l’any anterior, el Govern d’Alberto Fabra havia rebut 629.100.000, “el que confirma la diferència de tracte que han rebut els valencians segons qui estigui al Consell”, ha afirmat Soler.

“En menys d’un any de gestió hem sanejat la hisenda la Generalitat, aflorant els estafes que ens van deixar en herència i que han suposat una pesada llosa per a la refundació de la Generalitat sobre unes noves i sòlides bases de decència, treball, gestió transparent i prioritat social en totes les polítiques, que és l’ADN del nou Govern valencià. Aquí s’han acabat les ‘festes’ i ‘saraus’ a compte dels contribuents valencians, les fotos a preu d’or per guanyar vots i els malbarataments “, ha emfatitzat el conseller. Soler ha recalcat que aquestes xifres posen en evidència la “falsedat” de les crítiques del ministre d’Hisenda, quan va parlar de mala gestió del Consell en relació al FLA.
“Hem reduït a la meitat el dèficit; fins al ministeri haurà de reconèixer-ho”, ha explicat Soler qui, per contra, ha lamentat que el Govern espanyol “no ha fet els deures i no ha reformat en l’anterior legislatura el sistema de finançament autonòmic , que ha reconegut que danya greument els recursos econòmics dels valencians “.

Cal destacar que la xifra total d’ingressos en la C. Valenciana fins al passat mes d’abril, sense tenir en compte les bestretes de la liquidació ni de les entregues a compte, ha estat de 3.228,5 milions, mentre que en el mateix període de l’any anterior va ser de 2.990,5 milions, el que reflecteix un increment percentual del 7,97%.

En aquest sentit cal ressaltar l’increment dels tributs propis, que ha estat del 162,36%, en passar de 22,80 milions a 59.830.000, i l’augment del 21,64% de les quantitats ingressades en concepte de tributs cedits gestionats per la Comunitat valenciana, que han passat de 319.380.000 fins a abril de 2015-388.480.000 en el mateix període de 2016. Dins d’aquest grup, la gestió dels tributs sobre el Joc ha elevat els drets reconeguts un 92,31% (de 16,8-32.400.000); al Impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, 1 20,75% (de 245,6-296.500.000); i de Successions i Donacions, un 4,57% (de 57,0-59.600.000).