Amb motiu dels serveis que té establerts el Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Castelló, estant entre ells el control de captura i venda de “immadurs” en les llotges dels ports de la província, s’han confiscat 420 quilograms de pop a la llotja del Port de Castelló, a causa que aquest no arribava al pes mínim per a la seva comercialització.

L’esmentada quantitat de pop va ser aprehesa quan es trobava disposada per al seu transport, havent estat ja venuda a la llotja. Els responsables del fet van ser denunciats a la Llei 3/2001 de Pesca Marítima de l’Estat.

El pop confiscat ha estat lliurat a diverses entitats benèfiques.

L’actuació ha estat realitzada per efectius del Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Castelló.