El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat #FesCultura a Alacant, el primer Pla Estratègic Cultural Valencià, dissenyat a partir d’un estudi encomanat a l’Àrea d’Investigació en Economia de la Cultura de la Universitat de València.

La presentació s’ha realitzat al Teatre Principal d’Alacant i el conseller ha estat acompanyat pel secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona, la directora territorial de la Conselleria a Alacant, Tudi Torró, el regidor de Cultura d’Alacant, Daniel Simón i el gerent del Consorci de Museus, José Luís Pérez Pont.

Així mateix, l’acte ha comptat amb l’assistència d’una important representació de tots els sectors que tenen a veure amb la gestió pública de la cultura a la província d’Alacant, tant de les administracions valencianes, com de la societat civil, així com col·lectius de professionals i creadors alacantins.

Les grans línies d’actuació de #FesCultura en el període 2016-2020 són la creació i consolidació d’una vertadera indústria cultural valenciana, la democratització de l’accés a la cultura, la descentralització territorial, la internacionalització i la cooperació entre institucions.

El conseller Marzà ha fet èmfasi en la descentralització cultural valenciana i ha anunciat que «la primera obra pròpia del Teatre del Poble Valencià, serà d’una dramaturga alacantina, Lola Blasco i s’estrenarà a Alacant per a després recórrer la resta del territori». L’obra s’estrenarà al sí de la Mostra Espanyola d’Autors Contemporanis que se celebrarà al mes de novembre i es basa en la història real de la iaia de la dramaturga, que era pianista i acompanyava les projeccions cinematogràfiques d’Alacant abans de la Guerra Civil.

#FesCultura conté 8 objectius prioritzats i avaluables que es desenvolupen a partir de 7 plans, els quals contenen 70 mesures concretes. Es tracta d’un pla pioner a Europa, pel fet de definir les polítiques culturals mitjançant un procés participatiu i obert a la ciutadania mitjançant un estudi previ.

Per aconseguir-ho hi ha prevista una inversió de 500 milions d’euros fins a 2020 amb el compromís que es puga augmentar si s’aconsegueix un finançament just. Això suposa arribar a 2020 a l’1 % del pressupost de la Generalitat. A més, es preveu que les mesures incloses en #FesCultura puguen augmentar en un 7 % la productivitat de l’economia valenciana.

«Amb la posada en marxa de mesures relatives a cultura durant el primer any del govern del Botànic s’ha constatat que la despesa de les famílies valencianes en cultura ha augmentat considerablement en 2015», ha comentat el conseller Marzà. Les dades indiquen que al territori valencià el consum cultural ha augmentat per damunt de la mitjana espanyola. Un 8,7 % en serveis culturals, quan la mitjana se situa en un 2,6 %. En llibres hem incrementat el consum en un 11 %, mentre que en la mitjana estatal s’ha incrementat un 4 %. «Concretament les valencianes i els valencians hem gastat 37,7 milions d’euros més en serveis culturals i 30 milions d’euros més en el sector del llibre», ha detallat Vicent Marzà.

A més, durant els últims mesos la inversió cultural de les diferents administracions valencianes ha augmentat un 28,5% i el conseller ha destacat que «gràcies a la major inversió per part dels ajuntaments valencians, les diputacions i la Generalitat estem reconstruint un dels nostres pilars, la cultura, per passar de les ocurrències del passat a l’estratègia que marca el camí d’una política cultural amb trellat».

A l’acte també ha intervingut Pau Rausell, responsable d’ECONCULT, l’Àrea d’Investigació en Economia de la Cultura de la Universitat de València que ha rebut l’encàrrec de dissenyar l’estudi avaluatiu i de diagnosi que ha donat peu al disseny per part de Cultura del Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020. Rausell ha explicat que “per primera vegada a Europa s’ha plantejat un procés participatiu obert a la ciutadania per tal de definir els objectius de la política cultural” i ha afegit que «només hi ha un cas semblant al món, Canadà, on s’ha realitzat una iniciativa semblant”.

Els objectius de #FesCultura

– Fomentar l’increment en 200 milions d’euros del consum cultural per part de les valencianes i els valencians, dels quals 75 milions per a les comarques d’Alacant.

– Creació de 8 a 10.000 llocs de treball i augment del nombre d’empreses culturals a 12.000. En aquest sentit, aconseguir un augment d’unes 500 empreses culturals més a la província d’Alacant.

– 200.000 lectors més per estar en la mitjana espanyola de lectura.

– 80 nous punts de lectura i incorporació de 300.000 usuaris en la xarxa de biblioteques, 100.000 dels quals corresponen a la província d’Alacant

– Aconseguir 6 milions de visitants als museus valencians, dels quals uns 550.000 més als museus alacantins.

– Assolir 2 milions d’espectadors teatrals anuals.

– Augmentar fins a 2,5 milions els espectadors de música en viu i duplicar l’oferta de concerts de música a 10.000. Uns 1.700 concerts anuals més a les comarques d’Alacant

Els 7 plans de #FesCultura

– Codi de Bones Pràctiques per a la Cultura Valenciana (iniciat)

– Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura. Dotat amb 1,3 milions d’euros per a 2016. (Iniciat)

– Pla Valencià per a la Internacionalització de les Indústries Culturals i Creatives. Dotat amb 450.000€ per a 2016. (Iniciat)

– Pla Valencià de Foment de les Arts Escèniques per a incentivar l’augment de públic en les diferents disciplines. Es va presentar a la Mostra de teatre d’Alcoi. Dotat amb 3,2 milions d’euros per a 2016. (Iniciat)

– Pla Valencià de Mecenatge i Patrocini per a incentivar la inversió en cultura per part de les empreses i particulars (Iniciat)

– Pla Valencià de Democratització Cultural per a crear nous públics i garantir el dret a l’accés a la cultura. (3r trimestres de 2016)

– Mesa de la Cultura Valenciana: espai de participació i diàleg del Govern valencià amb els diferents sectors culturals i creatius valencians. (4t trimestre de 2016)

Enllaç al document Fes Cultura – Pla Estratègic Cultura Valencià 2016-2020:
aquí