El vicealcalde i portaveu del Govern de Castelló, Enric Nomdedéu, va anunciar ahir després de la celebració de la Junta de Govern Local que la mateixa havia aprovat la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de les subvencions que el consistori concedirà en l’exercici de 2016 a matèria de Participació Ciutadana que realitzen les associacions de veïns i entitats ciutadanes integrades al Consell Municipal de Participació Ciutadana.

Aquestes subvencions comptaran amb un pressupost total de 73.515 euros a repartir entre totes les associacions que, presentant els seus projectes d’activitat de foment de la participació ciutadana, resultin beneficiats amb aquests ajuts. La convocatòria es farà oficial amb la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), i un cop publicada les associacions tindran 20 dies hàbils per presentar tota la documentació i el projecte amb el qual concorren a la subvenció.

La regidora de Participació Ciutadana, Ali Brancal, ha destacat que aquestes subvencions tenen com a objectiu “articular i incrementar la participació de la ciutadania en els assumptes públics i en la vida col·lectiva de la ciutat per tal d’avançar en la democràcia participativa i impulsar el enfortiment del sector associatiu “. A més, com a novetat, les bases específiques d’aquest exercici contemplen un nou barem amb més possibilitats d’obtenir puntuació, ja que s’han establert més criteris puntuables i s’ha passat de 5 a 30 el nombre de punts que una associació pot assolir.

D’altra banda, cal recordar que aquestes bases han estat elaborades i acordades dins d’un grup de treball que ha analitzat el procediment de subvenció i ha arribat a un acord “amb les aportacions de les persones que són membre de la Permanent del Consell de Participació ja la voluntat de l’equip de govern “, ha remarcat l’edil. Aquestes bases “recullen aspectes que no es contemplaven fins ara en subvencions anteriors, com el fet d’incloure aparells informàtics en els projectes que es refereixin a activitats de tecnologies de la informació i la comunicació o el pagament anticipat de les subvencions”. Així, aquest any, a diferència dels anteriors, una vegada concedida la subvenció, l’Ajuntament abonarà el 60% de la quantitat sufragada i la resta es pagarà a la presentació de les factures. Una situació que “difereix en molt d’anys anteriors, en els quals les associacions no percebien cap quantitat monetària fins que s’aportaven les factures justificatives dels projectes realitzats”, ha destacat Brancal.

A més, la regidora de Participació Ciutadana també ha recordat el fet que aquesta vegada es comptarà amb una “formació especialitzada prèvia a la presentació dels projectes i amb un suport posterior perquè els projectes presentats puguin ser una eina útil per a la transformació dels barris i el foment de la participació “. Brancal ha manifestat que, des de la regidoria “facilitarem el màxim possible la presentació d’aquests projectes, fins i tot en suport informàtic i agilitarem la tramitació perquè no es retardi l’abonament de les subvencions”.