El Castelló ha informat avui dilluns, a la seva pàgina web, que l’esperada Junta General Ordinària d’Accionistes del club queda convocada per al dimecres 28 de desembre, a partir de les 11.00 hores a la sala d’actes de la Cambra de Comerç de la capital de la Plana, situada en l’Avinguda Germans Bou (número 79). La mateixa consta de deu punts en l’ordre del dia.

El punt que més transcendeix a hores d’ara, i vista la delicada situació per la qual travessa el club, el que es refereix a dur a terme una ampliació de capital de la societat, que podria ser lleugerament superior al milió d’euros. Tot això per compensar les pèrdues acumulades.

Serà el principal punt de l’ordre del dia. També hi ha altres que són habituals i obligats en aquestes convocatòries dels accionistes, com examinar i aprovar, si procedeixen, els comptes el balanç de gestió pel que fa a pèrdues i guanys de la temporada 2015-16. Explicar la situació patrimonial i econòmica del club. Examen i aprovació, si escau, del pressupost del Castelló per a la temporada 2016-17.

També està reflectit en el primer punt de l’ordre del dia el cessament dels consellers Joan Carles de Celis i Lli Sanchís, que van decidir presentar la dimissió fa unes quantes setmanes, i que el dia 28 de desembre es faran oficials.