La Junta Rectora del Parc Natural del Montgó es reuneix aquest dimecres, 30 de març, amb el seu nou president, Joan Sala, en el marc del procés de designació de nous presidents de les juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

La Junta Rectora del Parc del Montgó, que és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, intensificarà la dinamització del parc natural amb la participació dels sectors implicats.

Durant la primera reunió després del canvi de govern, es sotmetrà a consideració el suport a la proposta d’instal·lar un Centre d’Informació a l’edifici del Far del Cap de Sant Antoni.

A més, també s’informarà sobre els treballs de restauració realitzats per l’Ajuntament de Xàbia a la zona de les Planes arran de l’incendi de 2014 i s’aprovarà l’assistència de noves associacions, en qualitat de convidades, a les sessions de la Junta Rectora.

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha afirmat que el seu departament treballa des de fa mesos en la recuperació de la figura del director / a -conservador / a de parcs naturals des d’un punt de vista tècnic .

Cebrián ha afegit que “una vegada efectuada la recuperació de la figura de director / a-conservador / a després d’una reforma legal, en l’actualitat s’està tramitant el procediment administratiu per poder seleccionar aquests llocs amb els principis de mèrit, capacitat, concurrència i transparència “i confia que, al llarg del mes d’abril, culmini el procediment administratiu per a la selecció dels nous directors-conservadors.

La titular d’Agricultura i Medi Ambient ha assenyalat que l’objectiu és convocar 12 llocs de director / a amb caràcter temporal, que es cobriran amb personal funcionari de carrera de la conselleria i amb personal funcionari interí de la borsa de treball fins a la provisió definitiva de totes les places a través d’una oposició, que es convocarà quan hi hagi disponibilitat pressupostària.