L’Administració de Justícia valenciana incorporarà les comunicacions telemàtiques a través de LexNet, de manera gradual, a partir del proper 1 d’octubre. El procés perquè advocats i procuradors facin arribar els seus escrits en suport informàtic a jutjats i tribunals serà provat primer mitjançant un projecte-pilot que s’executarà a partir del 19 de setembre al partit judicial de Gandia (València).

El secretari autonòmic, Ferran Puchades, i la directora general de Justícia, Àngels García Vidal, han informat d’aquest calendari als responsables dels consells valencians de col·legis d’advocats, de procuradors i de graduats socials en una reunió mantinguda a la seu de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Advocats, procuradors i graduats socials són els tres operadors jurídics que, des del passat 1 de gener, en virtut de l’entrada en vigor d’una reforma de la Llei d’enjudiciament criminal (LECrim), tenien dret a presentar els seus escrits en jutjats i tribunals només per via telemàtica, primera fase del procés de desaparició del paper a les oficines judicials per a la seva substitució per l’expedient digital.

No obstant això, la consellera Gabriela Bravo va optar per suspendre els efectes d’aquesta reforma en l’Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana davant la impossibilitat d’interconnectar el seu sistema de gestió processal, Cicerone, amb LexNet, la plataforma d’intercanvi d’informació entre jutjats i operadors jurídics que gestiona el Ministeri de l’Interior.

“Vam suspendre l’obligatorietat d’usar LexNet perquè les disfuncions que creava es traduïen en un greu contratemps per al normal funcionament dels jutjats, als quals generava major càrrega de treball i un problema per als professionals, que no comptaven amb una via de comunicació segura , però una vegada que hem aconseguit corregir les deficiències del sistema informàtic ha arribat el moment d’implantar les comunicacions telemàtiques “, ha explicat la consellera Gabriela Bravo.

Després de mesos de treballs per actualitzar la plataforma Cicerone i fer-la compatible amb LexNet, la implantació de les comunicacions telemàtiques ja és possible. I serà posada a prova a partir del proper 19 de setembre a Gandia.

Des d’aquesta data, i fins a l’1 d’octubre, tots els operadors jurídics podran remetre els seus escrits per via telemàtica als jutjats d’aquest partit judicial. Durant aquest període també podran presentar-los en suport paper per evitar qualsevol problema de compatibilitat amb LexNet d’última hora.

implantació gradual

L’experiència de Gandia servirà per implantar de manera gradual l’ús obligatori de LexNet, sense suport paper, a partir de l’1 d’octubre. Aquest dia començarà a aplicar-se en el partit judicial d’Alzira, el 10 d’aquest mateix mes a Carlet i el 17 d’octubre a Catarroja.

A partir de l’avaluació de l’experiència acumulada en aquests quatre partits judicials, la Conselleria augmentarà el ritme d’implantació de les comunicacions a través de LexNet a la resta dels partits judicials de la Comunitat Valenciana, un procés que pot quedar tancat en dues o tres mesos.

La reforma de la LECrim que va entrar en vigor l’1 de gener que culmina l’estratègia de ‘paper zero’ que pretén acabar amb els expedients físics en les secretaries de jutjats, tribunals i fiscalies. La norma obliga tots els professionals de la Justícia a l’ocupació de “els sistemes telemàtics existents” per a la presentació d’escrits i documents, així com en tots els actes de comunicació processal necessaris durant la tramitació de qualsevol procés.

Els treballs realitzats per habilitar les comunicacions telemàtiques entre l’Administració de Justícia i els operadors jurídics web permeten que jutjats i tribunals puguin notificar les seves resolucions a través d’LexNet des del passat 7 de març. A partir de l’1 d’octubre, s’obre la comunicació en sentit invers, i advocats, procuradors i graduats socials podran fer arribar els seus escrits, tant iniciadors com de tràmit, només per via telemàtica, segons el calendari dissenyat.