Els centres educatius de la Comunitat Valenciana hauran de garantir que la documentació administrativa d’exposició pública, entre la qual es troba les llistes de classe o la informació publicada en els taulers d’anuncis escolars, recullin la identitat de gènere escollida per l’alumnat, sempre amb el consentiment de les seves mares, pares o tutors legals.

Aquest és un dels aspectes que es recull en el protocol d’atenció educativa a la identitat de gènere que s’inclou en el projecte de llei Integral de Transsexualitat de la Comunitat Valenciana, que està elaborant la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en col·laboració amb Educació , Sanitat, Justícia i Economia i entitats del sector, i que es preveu que estigui aprovat per a la seva tramitació parlamentària durant el primer semestre de l’any.

El secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez, ha explicat que el que es pretén amb aquestes mesures és que cap nen o nena “hagi de amagar la seva identitat de gènere i que la pugui viure en llibertat, assegurant que li serà reconeguda de manera plena en qualsevol centre educatiu de la Comunitat Valenciana “.

Per la seva banda, el director general de Política Educativa de la Conselleria d’Educació, Jaume Fullana, ha explicat que des del seu departament ja s’està treballant en aquest protocol, amb el qual es busca “evitar l’exclusió social dels i les transsexuals en els centres educatius “, ja que tot i que ja hi ha instruccions en aquest sentit, cal” revisar-“, sempre des del diàleg amb les entitats implicades.

Fullana ha explicat que des d’Educació s’està col·laborant estretament amb la Conselleria d’Igualtat en la redacció i elaboració del projecte de llei de Transsexualitat, “que ha de garantir els drets d’aquest col·lectiu en tots els àmbits de la seva vida”.

El protocol estableix també que es respectarà la imatge física, així com la lliure elecció de la indumentària de l’alumnat segons la seva identitat de gènere, a més d’establir que la comunitat educativa del centre tindrà l’obligació de dirigir-se a les i els menors transsexuals pel nom que hagin triat.

Així mateix, vetllarà perquè es garanteixi l’accés i l’ús de les instal·lacions del centre d’acord amb la seva identitat de gènere, incloent els lavabos i els vestuaris, i estableix que s’haurà de garantir la intimitat de l’alumne, de manera que si es produeix un canvi de centre no es donarà a conèixer al conjunt de la comunitat educativa la condició transsexual del o la menor.

Ibáñez ha destacat que successos com els ocorreguts en els últims mesos, com el d’Alan, menor transsexual de Rubí (Barcelona) que es va suïcidar per l’assetjament de què era objecte, justifiquen la necessitat d’una llei com la que s’està elaborant i que pretén ser “un marc normatiu capaç de reconèixer una realitat” i convertir-se en un instrument que faci possible “un canvi cultural”, en què la tasca educativa és fonamental.

“El protocol no només ha de implicar els nens i nenes transsexuals o al seu possibles assetjadors, sinó a la col·lectivitat de la classe”, ha afirmat, i ha afegit que per això “és important, no només la part de la detecció i protecció , sinó també la de sensibilització, el que només s’aconseguirà si s’educa en la diversitat des de molt petits “.

El text també apunta la necessitat que hi hagi una coordinació entre les àrees d’educació, sanitat i acció social, per assegurar una ràpida detecció i actuació davant de situacions discriminatòries o que atempten contra la identitat de gènere expressada per les i els menors.

La llei, que es troba en fase de redacció, també recull que en els currículums de les diferents etapes educatives s’hauran d’incloure continguts, criteris i indicadors d’avaluació referents a la identitat de gènere, expressió de gènere, orientació sexual i diversitat sexual, incorporant- de forma transversal, per garantir un millor coneixement i sensibilitzar sobre aquestes realitats. Per fer-ho efectiu es contempla la introducció de formació en aquest àmbit per al professorat i especialment els equips directius.