L’Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers de València va aprovar per unanimitat en la seua última sessió la incorporació del municipi de Navarrés a l’organisme d’emergències de la Diputació de València.

La contribució dels municipis inferiors a 20.000 habitants serà assumida per la Diputació de València, mentre que la Generalitat València aportarà una quantitat anual de 9.911.000 milions, que, en tot cas, no suposarà més del 30% total de despeses del Consorci.

El Consorci de Bombers també va aprovar el passat 21 de desembre el pressupost per a l’exercici 2016, que ascendeix a 50.888.934 euros, 5.475.444 milions d’euros més respecte a l’exercici anterior, i que va comptar amb els vots a favor de Compromís, PSOE, Ciutadans i el Grup Mixt i amb l’abstenció del Partit Popular.

El president delegat del Consorci i diputat de Medi ambient, Josep Bort, va esmentar que “es tracta d’un pressupost que suposa un important esforç de la nova Diputació per a l’atenció de les emergències”, i va afegir que “ens hem centrat, especialment, en les despeses de personal, en la necessitat de substituir els vehicles operatius, que presenten una situació precària, i renovar el material i les instal·lacions de tots els parcs”.