La nova junta del Sindicat de Regs de Vila-real, en la sessió constituent celebrada el 9 de gener, ha triat com a president de l’entitat a Pascual Broch, mentre que els vicepresidents seran José Antonio Basiero, Santiago Pesudo i Héctor Manrique. Els vocals de la mateixa són Vicente Moles, que ademés és el president del Jurat de Regs, Pedro Broch, Ximo Tirado, José Nebot i Vicente Llorens. La nova junta ha sigut triada per al quadrienni 2017-2020.

Aquesta és la quarantena elecció des que en 1870 es constituïra el primer Sindicat de Regs, escindit de l’anterior junta d’Aigües de l’Ajuntament de Vila-real, que venia funcionant des de 1841.

L’elecció s’ha realitzat sobre la base dels articles 12 i 13 de les Ordenances del Sindicat i del resultat de les votacions que es van realitzar el passat 15 de desembre, en les quals els comuneros van triar la candidatura que es va presentar.

En la mateixa reunió del 9 de gener es va elegir també al president del Jurat de Regs, òrgan encarregat de la resolució de les qüestions que se susciten entre els regants amb motiu de la bona distribució i ús de les aigües destinades per al reg.