Segons preveu la nova reforma fiscal, les inmobiliaries de la provincia de Castelló preveuen, un repunt dels propietaris de segona mà, abans de que finalitze aqüest any 2014.

De fet, les inmobiliaries de la provincies peveuen vendre diverses vivendes en la provincia, abans de que finalitze aqüest any, per tal de aconsegüir esquivar, la major carrega d’impostos, que suposarà tributar, la plusvalía amb Hisenda, a partir del 1 de gener del proper any 2015.

Així mateix, segons ha fet saber Luis Chinchilla (Del.legat de l’associació profesional d’asesors fiscals de Castelló) la nova reforma fiscal afectarà, a les donacions: “En una venta onerosa, el sujeto obligado al pago es el vendedor y si es una donación o transmisión lucrativa, también afectarà, y quien paga es el donante)

Per últim queda comentar, que Soledad Becerril (Defensora del Poble) ha mostrat en els ultims diez, la seva preocupació, per el augment de tributs per als ciutadans i ciutadanes, així com també, per els casos de contribuyents que es puguin veure obligats a vendre la seva vivenda, per falta de mitjos económics.