SONY DSC

L’Organització Mundial de la Salut, OMS, ha inclòs en el seu Compendi Europeu de Bones Pràctiques en Infermeria i Obstetrícia el protocol d’actuació que realitzen les Llevadores de l’Hospital Verge dels Lliris, d’Alcoi. És la primera vegada a Espanya que el servei de sala de parts d’un hospital públic rep aquest reconeixement que s’emmarca dins el programa europeu Health 2020 de l’OMS i estableix les orientacions estratègiques i àrees prioritàries d’acció política per a Europa, en matèria de salut i benestar fins a l’any 2020.

L’OMS va obrir l’any passat una convocatòria a nivell europeu per analitzar bones pràctiques dins de les quatre línies estratègiques que engloben el programa Salut 2020, ha emès un total de 55 reconeixements, corresponents a casos d’estudi presentats per 18 països pertanyents a la Unió Europea . D’aquests treballs, 5 reconeixements corresponen a Espanya i només un, el d’Alcoi, es concedeix a les bones pràctiques de les llevadores.

El Manual de Funcionament de Paritori i l’atenció de la llevadora al cribratge i la urgència obstètrica de l’Hospital Verge dels Lliris d’Alcoi ja va ser reconegut en la convocatòria del 2014 de “Bones Pràctiques en l’Estratègia en Atenció al Part i Salut Sexual del Sistema Nacional de Salut “, del Ministeri de Sanitat, destacant la qualitat assistencial i gestió de serveis, participació de les dones en la presa de decisions i les pràctiques clíniques en el part.

Embaràs i part normal, sense risc

Des de sempre, en la sala de parts d’Alcoi quan la gestant acudeix a urgències i es tracta de dones sanes amb embarassos a terme, sense complicacions o de risc baix o mitjà, les llevadores són les responsables d’avaluar la urgència, conèixer les seves necessitats, planificar conjuntament amb la dona les cures i assegurar la provisió de l’atenció o referir-la a altres professionals, en cas de ser necessari.

La continuïtat de les cures per part de la llevadora durant l’embaràs en Atenció Primària, així com arribat el moment de l’atenció al part en Urgències i Paritori (sempre que es tracti d’un embaràs i part normal, sense risc) ha demostrat tenir els mateixos resultats que quan l’atenció es realitza per altres professionals sanitaris, encara que amb un menor nivell d’intervencionisme i una major satisfacció en l’atenció rebuda, ja que el procés es desenvolupa des d’uns paràmetres fisiològics, on es prima l’acompanyament i el control de la evolució de la dona.

En el cas del paritori d’Alcoi, la descripció de les funcions de les llevadores i les dels altres membres de l’equip assistencial s’inclou en el manual de funcionament de la unitat. És prioritari que la llevadora sigui reconeguda pels diferents serveis sanitaris com la professional que garanteix una major qualitat i seguretat en l’atenció a l’embaràs i el part normals, i que es desenvolupi un sistema de registres on consti la llevadora com el professional facultatiu que ingressa i atén al part normal, mitjançant el qual puguin quedar reflectides totes les activitats de la seva pràctica clínica.

Exemple per altres sales de parts

Dins de les estratègies europees de l’OMS per aconseguir els objectius de Salut 2020, es considera a les llevadores com un recurs vital per a millorar la salut i el benestar de la població i la reducció de les desigualtats en matèria de salut.

L’OMS planteja quatre línies estratègiques per aconseguir els objectius de salut per al 2020. En aquest sentit, considera que l’atenció a la urgència obstètrica i el part realitzada per les llevadores en les gestants de risc baix i mitjà és una pràctica que afavoreix un inici sa i segur de la vida, recomanant com a exemple perquè s’implanti en altres sales de part. Això s’emmarca dins de la seva primera línia estratègica “Invertir en salut a través de la capacitació de les persones amb un enfocament del cicle vital”.