La piscina provincial de Castelló acumula quatre anys amb pèrdues que, només el 2014, superen els 100.000 €. Pèrdues que han anat augmentant progressivament des de l’any 2011.

Cal assenyalar, que aquesta situació de pèrdues econòmiques se suma a altres problemes d’aquestes instal·lacions segons l’informe elaborat per la Fundació Universitat Jaume I-Empresa.

Per finalitzar queda afegir, que la piscina, construïda amb diners públics, va ser privatitzada per Carlos Fabra a l’any 2003.